Zamanda Yolculuk Bir Tehdit Mi? Bölüm 4

1
4124
zaman yolculuğu tehdit mi

Zaman yolculuğu ve bilhassa geçmişe yolculuğa ilişkin yapılan pek çok araştırmanın temelinde, Einstein’in görelilik teorisi yer alıyor. Basit bir örnek ile ifade etmek gerekirse kara deliklerin sahip olduğu güçlü kütle çekim kuvveti, uzay – zamanı bir eğri şeklinde bükerek zaman döngüleri oluşturmaktadır. Fakat bu eğrinin yalnızca kendi çevresinde yüksek hızda dönen kara delikler tarafından oluşturulduğu da bilinmelidir.

Henüz elimizde bu eğriyi oluşturan bir kara delik yok. Bilim insanlarına göre CTC olarak adlandırılan bu kapalı zaman eğrisi geçmişe yolculuğun anahtarı olarak görülüyor. Hawking ve diğer fizikçiler için bu CTC’ler büyük rahatsızlık uyandırmakta. Öyle ki insanın geçmişe giderek geçmişi, geçmişe gitmelerini önleyecek şekilde değiştirmesi zaman paradoksuna neden oluyor. Net bir ifade ile geçmişe yolculuk yapmak Evren’deki neden – sonuç ilişkisini de olumsuz etkiliyor.

Zaman Yolculuğu – Hangi Yolu Tercih Etmeliyiz?

Ünlü fizikçi David Deutsch, Heisenberg’in belirsizlik ilkesi uyarınca, deney masası üzerinde bir fotonun izleyeceği iki yol içerisinden hangisini seçmemiz gerektiğini bilemeyeceğimizi söylüyor. Fakat %100 olmasa da %80 oranında doğru tahminde bulunmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Kuantum fiziğinin sahip olduğu determinist – olasılıkçı yaklaşım geçmişe etki etmemize de izin veriyor.

Bilim insanları zaman yolculuğu, kara delikler, zaman eğrileri ya da diğer tüm paradokslar üzerine pek çok çalışma yürütmüş olsa da henüz genel görelilik ve kuantum fiziğini birleştirebilmiş değil. Fakat Tim Ralph ve arkadaşları tarafından Deutsch’un CTC olarak adlandırılan modeli üzerine bir simülasyon hazırlandı. Simülasyon üzerinde yapılan testlerde ise yaklaşık 20 yıllık süreçte Deutsch tarafından öne sürülen pek çok teorinin doğru olduğu görüldü. Fakat her zaman ki gibi karşımıza çıkan bir sorun yine kafaları kurcalıyor. Büyükbaba paradoksu!

Ünlü fizikçi Erwin Schrödinger’in belirsizlik ilkesine bağlı olan kedi senaryosunu hatırlarsınız. Bu senaryoya göre kapalı bir kutu içerisinde zehir şişesi, şişeyi kırabilecek bir çekiç ve kedi bulunmaktaydı. Çekiç, bozunma ihtimali %50 olan bir parçacığa bağlanmış ve parçacığın bozunması durumunda şişe kırılacak kedi ölecekti. Fakat belirsizlik ilkesi uyarınca insanlar kutuyu açmadığı sürece kedinin ölüp ölmediğini göremeyecekti. İşte bu nedenle geçmişe yolculuk için bir insan yollamak yerine atomaltı bir parçacık yollayarak determinist makroskobik evren, kuantum dünyasına bağlanabilir.

Yararlanılan Kaynaklar

(1) Popular Science – Ekim 2014

1 Yorum

  1. Bilim Yazarı Peter Gribbin “Çoklu “Evrenler” kitabında Einstein’ın Genel Görelik kuramına göre zaman makinası yapılmadan önceki geçmişe gidilmesinin mümkün olmadığını yazar…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here