Zamanda Seyahate İlişkin İlk İhlal – Olası Senaryolar Bölüm 2

0
4163
paralel evrenler

Zamanda yolculuk, bugün ortaya çıkan bir konu olmayıp yüzyıllardır insanların ihtiyaçlarına yönelik dile getirdiği bir konu olarak düşünülmektedir. Öyle ki M.Ö 700’lü yıllarda Mahabharata destanında Kral Revaita’nın zaman yolculuğuna ilişkin hikayeler anlatılmakta, yaratıcı olan Brahm’yla buluşması ele alınmaktadır.

Her ne kadar eski dönemlerde zamanda yolculuk, sadece fantastik hikayelere konu olsa da son 100 yıllık süreç içerisinde bilim insanları tarafından pek çok olası senaryo ortaya atılmış, zamanda seyahatin gerçekliği üzerine tartışmalar yapılmıştır. Bu senaryolardan ilkinde geçmişe yolculuk yapan ve geçmişi değiştiren kişinin dolaylı olarak geleceği de etkilyeceği, bunun büyükbaba paradoksuna yol açacağı söylenmektedir.

Bir diğer senaryoda ise geçmişe yolculuk yapmak isteyen kişi için kuantum salınımlarını çoğaltmanın bir yolu olmaması nedeniyle, hedefe ulaşılamadan kişi ve zaman makinesi yol olacaktır. Son senaryoda ise geçmişin değiştirilebileceği mümkün olarak görülmektedir. Üçüncü senaryo’ya göre kişi kendi büyükbabasını (büyükbaba paradoksu) öldürse dahi orjinal evrene alternatif, paralel evren ortaya çıkacak ve zaman yolcusu, kendisinin hiç doğmadığı bu evrende misafir olarak yaşayacaktır.

Zamanda Yolculuk İçin Enerjinin Korunumu İhlal Edilmeli

Bir anlamda üçüncü senaryonun mükemmel klonlama olduğu söylenebilir. Önceki yazılarımızda bu durumun bir sorun teşkil ettiğini ve mükemmel klonun yaratılamayacağını söylemiştik. Fakat teoride bu sorunu aşmak mümkün gibi görünüyor. Öncelikle geçmişe müdahale eden ve büyükbabasını öldüren bu kişi, hiç doğmadığı bir evrene geçiş yapacağı için kendisi ile hiç bir zaman karşı karşıya gelmeyecektir. Teoride kulağa hoş gelen bu durumun gerçekleşmesi için, enerjinin korunumu yasasının ihlal edilmesi gerekiyor.

Termodinamik yasalarında yer aldığı şekli ile tekil evrenler, kapalı bir kutu gibi enerjinin  azalmadığı ya da artmadığı ortamlardır. Bu durum ele alındığında paralel evren oluşturan ve buraya geçen yolcunun, davetsiz bir misafir olarak kabul görmesi gerekiyor. Çoklu evren konusu üzerinde yoğun araştırmaları olan Prof. Leonard Susskind’e göre çoklu evreni oluşturan tek evrenlerin hiçbiri, fiziksel açıdan kapalı bir sisteme sahip değil. Bu anlamda büyük farklı evrenler ve diğer paralel evrenler, mega evrenin yalnızca küçük bir parçasıdır.

Bu açıklamaya göre zaman seyahati yapan ve büyükbabasını öldüren kişi, paralel evrende sıkışmış ve evrenin enerjisini artırmış olsa da totalde mega evrenin toplam enerjisine herhangi bir etki yaratmıyor ve bu durumda enerjinin korunumu yasası ihlal edilmemiş oluyor.

Bir sonraki yazımızda  Stephen Hawking’in teorileri ve solucan delikleriyle zaman yolculuğu hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here