Zaman Neden Geriye Doğru Akmıyor?

0
4009

Physical Review Letters’da yayınlanan bir araştırmada teorik fizikçilerden oluşan bir grup “Zaman Oku” konseptine farklı bir yaklaşım ile bakarak zamanın evrensel boyutta nasıl ilerlediğini inceliyor. Genellikle zamanın neden geriye değil de ileriye doğru aktığı merak edilirken bu çalışma ile zamanın ileriye akışı açıklanıyor. Geçmiş zaman hipotezinde termodinamikler tarafından yürütülen düşük entropi seviyesi ile başlarken entropi giderek artmaktadır.

Bilindiği gibi entropi düzensizlik olarak bilinmektedir. Evrensel boyutta baz alındığında Büyük Patlama ile evrenin doğuşu başlangıç aşamasında düşük entropi olarak adlandırılmaktadır. Sonsuz sürece bakıldığında evrenin sürekli genişleyerek soğuması sistemin entropisinin de artmasına neden olmaktadır. Bu açıdan zamanın, hipotetik olarak entropinin derecesine bağlı olduğu söylenebilir.

Konu hakkında yapılan birkaç yorum ve analizde ise farklı düşüncelerde öne sürülüyor.

Analiz -1

Büyük patlama sonrasında yapılan ölçümlerde büyük patlama anında ortamda sıcaklıkla birlikte son derece düzensiz ilkel parçacıklar oluşmaktadır. Evrenin sonraki aşamada olgunlaşmaya başlaması ve soğumasıyla birlikte yerçekimi devreye girerek Evrenin daha kompleks bir hale gelmesini sağladı. Gaz bulutlarının soğuması ile yıldızlar oluşurken gezegenler yerçekimsel çöküş nedeniyle evrildi. Sonuç itibariyle organik kimya yaşamın ve insan oğlunun var olmasını sağladı.

Analiz -2

Bu yorumda kompleksliğin boyutsuzluğun bir miktarı olduğu, sistemin ne kadar karmaşık olabileceği ifade ediliyor. Evren incelendiğinde “kompleks yapı” kelimesinin zaman ile ilişkili olduğu ve zamanın ilerlemesiyle olgunlaşmanın arttığı, evrenin giderek şekillendiği görülüyor.

Bilgisayar üzerinde yapılan bir simülasyonda, simülasyonun işleyişe bağlı olmaksızın kompleksliğin zamanın ilerlemesi ile arttığı ve hiçbir zaman azalmadığı görülebiliyor.

Analiz -3

Çalışılan her çekimsel küçük evren modelinde, homojen, kaotik ve şekilsiz bir hal özelliğinden söz ediliyor. İki zaman doğrultusu içinde yerçekimi, homojensizlikler geliştirerek tersinmez bir yönde yeni yapı ve düzen oluşturuyor. Evrenin olgunlaşmasıyla birlikte alt sistemler izole olmaya başladıkça diğer kuvvetler klasik zaman oku kondisyonları kuruyor ve düşük entropi alt sistemlerine baskın çıkıyor.

Evrensel boyutun ötesinde ise zaman algısı gitgide artan devamlı komplekslik ile işliyor ve entropi baskın geliyor.

Kaynaklar – Araştırma Referansı

GercekBilim

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.113.181101

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here