Yayın Politikamız

Son 25 yılda daha da ivme kazanan “bilgi toplumu” olgusu bilimin her dalıyla ilgilenen insanlar gibi biz fizikçileri de bu gelişmelere katkıda bulunmaya itmiştir. Onlinefizik.com Türkiye’deki en büyük sivil internet portallarından biri olup son 3.5 yılda gerek yayınladığı makaleler, gerek verdiği haberleriyle Türk toplumunu ve üniversite gençliğini çeşitli fizik konularında aydınlatmıştır. İdealist kadromuz; evrensel bilim prensiplerine ve büyük önderimiz Atatürk’ün bize miras bıraktığı aydınlanma çizgisine bağlı kalarak sizlere yayın yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sürekli olarak manipülasyona açık olan “bilimle metafiziksel olguları bağdaştırmak” gafletine hiçbir suretle düşmeyeceğimize, bilinmeyeni sadece pozitif bilimler doğrultusunda sizlere ulaştıracağımıza temin ederiz.

Herkesin istediğini söylemesi demokratik bir haktır elbet ama bu konular bilim dışı olduğu için tıpkı nasıl bu sitede ev yemekleri tariflerinden bahsetmek ne kadar yersiz olursa bu konudan da bahsetmek o kadar anlamsız olur. Ayrıca bu konuların hassasiyetliğini de göz önüne alırsak tutumumuzun doğru olduğuna hak vereceksinizdir. Kısaca, onlinefizik.com’un yayın amacı ve politikası ;

1) Fizik bilimi ve fizik eğitimi hakkında olabildiğince fazla insana ulaşarak onlara en doğru ve en kapsamlı bilgileri ulaştırmak

2) Telif haklarını ihlal etmemek, sizlere sunduğumuz haber ve makalelerimizde de her zaman kaynak belirmek ve bilgi hırsızlığından her zaman kaçınmak, emeğe ve emekçiye sonsuz saygı duymak.

3) Fizik bilimine ve fizik eğitimine elimizden geldiğince katkı sağlamak ve bu alandaki insanları bu doğrultuda teşvik ederek gerekli motivasyonu sağlamak.

4) Türkiye’deki bütün üniversitelerde onlinefizik.com temsilcileri görevlendirerek yelpazemizi bütün Türkiye’de genişletmek ve bu sayede daha çok bilgi akışını sağlamak

5) Bilimi, bilimdışı bazı çevrelerin, bilime yüklemeye çalıştıkları ek misyonlardan arındırmak

Saygılarımızla;

Onlinefizik.com yönetimi