Uzay ve Yıldızlar

0
1984

Tarih içerisinde insanların uzay ve uzaydaki meteryallerlere bakış açısı farklı olmuştur. Antik çağlarda insanların bir kısmı gök cisimlerine tapmış, onlardan medet beklemişlerdir. Daha ileriki dönemlerde ise astroloji adı altında falcılık gelişmiş ve insanların geleceklerini söyleyen insanlar türemiştir.

Gerçek manada astronomi bilimiyle uğraşanların sayısı ise kısıtlı kalmıştır. Kendi kültürümüz içersinde de astronomi ile uğraşanlar çıkmıştır. Ali Kuşcu, Biruni bunlardan birkaçıdır. Bu bilginlerin çalışmaları sayesinde uzay bilimi bugünkü modern düzeyine ulaşmıştır. Avrupalı’nın Dünya’yı düz zannettikleri dönem içerisinde bizim kültürümüzdeki insanlar Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylüyorlardı. Avrupalı bilginlerden Kopernik ve Galile’nin yapmış olduğu çalışmalar ve söyledikleri gerçekler, onların Avrupalılar tarafından dışlanmasına neden olmuştur. Uzay dediğimiz büyük boşlukta neler vadır? Yıldızlar,gezegenler,göktaşları,uydular bunlardan bazılarıdır. Bu meteryaller bir araya gelerek galaksi adı verilen büyük kitleleri meydana getirmektedir. Ama bu materyallerden en büyükleri yıldızlardır. Yıldızlar birer ısı ve ışık kaynağı olup, büyük tipleri ve küçük tipleri vardır. Güneşte bir yıldızdır ve Dünya’nın ve diğer 7 gezegen ile uyduların ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş küçük sayılabilecek bir yıldız olup sadece Samanyolu galaksisinde yüz milyar kadar yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Bazılarınız merak edebilir;yıldızlar nasıl bu kadar enerji üretmektedir? Yıldızlar bizim kullandığımız enerji kaynaklarını kullanmayıp füzyon adı verilen tipte kaynaşma reaksiyonunu kullanmaktadır. Bu enerji tipinde hidrojenler kaynaşma reaksiyonuna uğrayarak enerji ve helyumu meydana getirmektedir. Sonuç olarak ise diğer gezegenler ve uzayın tamamı yıldızların enerjisinden istifade etmektedir. Uzayda ne kadar yıldız vardır? Bu konu ile ilgili basit bir söylemi aktarmak istiyorum…Yıldızların bir arada durduğu büyük kütlelere galaksi adını vermekteyiz. Bizim gezegenimizin bulunduğu Samanyolu galaksisinde yaklaşık yüzmilyar yıldız yer almaktadır. Uzayda ise bizim galaksimiz gibi yüzmilyar tane galaksinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu ise uzayın ne kadar büyük olabileceğini mantığımızda canlandırmamız için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Bir başka yazımda buluşmak üzere…
Lütfi Şahin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here