TÜBİTAK’tan ödül alan bilim adamları

0
1910

TÜBİTAK’ın 2007 yılı bilim ödüllerini alan bilim adamları, ödül aldıkları çalışmalar, alanları, araştırma konuları ve görev yerleri:

 
BİLİM ÖDÜLLERİ
 
Temel Bilimler
 
Prof. Dr. Ali Mostafazadeh: “Pseudo-Hermisyen kuantum mekaniği kuramının gelişimine katkı sağlayan uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Matematiksel Fizik
Araştırma Konuları: Süpersimetrik kuantum mekaniği ve genelleştirmeleri, Geometrik faz ve matematiksel yapısı (lif demeti ve grup temsil teorisi), kuantum mekaniğinde dinamik değişmezler ve adyabatik yaklaşım, kuantum kozmolojisi, Pseudo-Hermisyen kuantum mekaniği ve uygulamaları
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Matematik Bölümü

Mühendislik Bilimleri
 
Prof. Dr. M. İrşadi Aksun: “Kapalı-form Green fonksiyonlarının gerçek uzayda hızlı ve doğru olarak hesaplanması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Araştırma Konuları: Hesaplamalı Elektromanyetik Alanlar ve Optik, Nümerik Yöntemler – Kuramsal ve uygulamalı, Baskılı devrelerin ve mikroşerit antenlerin analiz ve tasarımları, Meta-malzemeler ve fotonik Kristaller, Nano-optik ve Yakın Alan Optik Mikroskopları
Görev Yeri: Koç Üniversitesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Polat Gülkan: “Eşdeğer lineerleştirme yoluyla doğrusal elastik sınırın ötesinde şekil değiştirmelerine maruz kalan yapı sistemlerinin davranışlarının hesaplanmasına imkan veren genel kavramsal formülasyon ile depremlerde özel olarak yakın alanda gözlenen yer hareketi ve bunun yapılarda yarattığı özel yer değiştirme talepleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Deprem mühendisliği ve yapı dinamiği
Araştırma Konuları: Yapı ve gerilme hesabı, deprem tehlikesi değerlendirmesi, performansa dayalı mühendislik, afet yönetimi, kuvvetli yer hareketi sismolojisi, deprem cihazlandırılması.
Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü
 
TEŞVİK ÖDÜLLERİ
 
Temel Bilimler
 
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Bulutay: “Geniş bant aralıklı yarıiletkenlerde yüksek elektrik alanı altında iletim fiziği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Katıhal Fiziği
Araştırma Konuları: Yarıiletken Fiziği, Geniş Bant Aralıklı Yarıiletkenlerde Yüksek Alanda İletim, Elektron Sıvıları, Nanoörgüler
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
 
Doç. Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu: “Atomik-moleküler ve optiksel fizik ile yoğun madde fiziği alanlarında Bose-Einstein yoğuşuk maddesinin optik ve manyetik özellikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Fizik
Araştırma Konuları: Kuantum optik, atomik-moleküler ve optiksel fizik
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü
 
Prof. Dr. Uğur Tırnaklı: “Denge dışı karmaşık sistemlerin bir kısmının istatistik mekaniksel özelliklerini araştırmakta önemli bir teori haline gelen Genelleştirilmiş İstatistik Mekanik (GİM) formalizminin gelişmesine katkı sağlayan uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Matematiksel Fizik
Araştırma Konuları: İstatistiksel Mekanik, Dinamik Sistemler ve Kaos, Karmaşık Sistemler
Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
 
Yrd. Doç. Dr. Ergün Yalçın: “Grupların kohomoloji uzunluğu konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Matematik
Araştırma Konuları: Cebir ve Topoloji
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

Mühendislik Bilimleri
 
Doç. Dr. Alper Demir: “Elektronik devrelerde ortaya çıkan gürültünün modellenmesi ve analizi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Araştırma Konuları: Elektronik ve opto-elektronik devre ve sistemlerin tasarım analizi, doğrulanması, tasarım otomasyonu ve bilgisayarda prototiplenmesi; nümerik modelleme ve analiz; stokastik dinamik sistemler; doğrusal olmayan elektronik, opto-elektronik ve iletişim sistemlerindeki gürültünün temel teorisi, modellenmesi ve analizi; elektronik sistemler için tasarım teknolojileri.
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

Doç. Dr. Vural Gökmen – Prof. Dr. Mustafa Güden: “Hafif köpük yapıların kolumsu yapılar içinde dolgu malzemesi olarak kullanımında, köpük dolgu malzemesinin mekanik davranışının araştırılması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Araştırma Konuları: Enerji emebilen yapılar: tasarım ve model, Gözenekli yapılar: Yapısal ve Biyomedikal uygulamalar; proses, test ve model, Kompozit apılar,Yüksek hız deformasyon testi
Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Müh. Böl.

Doç. Dr. Mahmut D. Mat: “İki fazlı akışlar ve uygulamaları, hidrojen depolama ve yakıt pilleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Makine Mühendisliği
Araştırma Konuları: Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Çift Fazlı Akışlar, Malzeme Operasyonlarının Matematiksel Modellenmesi
Görev Yeri: Niğde Üniversitesi, Makine Müh. Bölümü

Sağlık Bilimleri
 
Prof. Dr. Adnan Abacı :
“Kardiyolojinin koroner arter hastalığı konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Kardiyoloji
Araştırma Konuları: Koroner arter hastalığı
Görev Yeri: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Arıcı: “Son dönem böbrek yetmezliği ve hemodiyalizin klinik sorunları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: İç Hastalıkları
Araştırma Konuları: Hemodiyaliz Hastalarının Klinik Sorunları, Proteinüri & Renal Fibrozis: Albumin ve albumine bağlı yağ asitlerinin nefrotoksisitesi, Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi ve Amiloidozis
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi
 
Doç. Dr. Şermin Genç: “Nörolojik hastalık modellerinde eritropoietin geninin etkileri konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Nöroloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Araştırma Konuları: Nörolojik hastalıkların biyolojisi ve yeni tedavi yaklaşımları
Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Laboratuvarı

Doç. Dr. Kürşad Ünlühızarcı: “Polikistik over sendromu (PKOS), idiyopatik hiperandrojenemi, idiyopatik hirsutizm gibi hastalıkların patogenezi ve tedavisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı
Araştırma Konuları: Reproduktif Endokrinoloji, Hipofiz Hastalıkları, Diabetes mellitus
Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji B.D.
 
TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLLERİ
 
Prof. Dr. Tuncer B. Edil: “Yumuşak zeminlerdeki inşaat teknolojileri ve geri dönüşümlü atık malzemelerin inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak tekrar kullanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: İnşaat Mühendisliği
Araştırma Konuları: Geoteknik Mühendisliği
Görev Yeri: Department of Civil & Environmental Engineering,University of Wisconsin-Madison, ABD
 
Prof. Dr. Ali Cezmi Akdiş: “Allerjen spesifik immunoterapinin ve atopinin mekanizmasını açıklamaya yönelik uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: İmmünoloji
Araştırma Konuları: Alerjik hastalıkların hücresel ve moleküler patogenezi, immun tolerans ve regülatör T hücrelerinin allerjide rolü, allerjinin spesifik immunoterapisinin etki mekanizmaları ve yeni alerji aşıların üretilmesi.
Görev Yeri: Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF)
 
Prof. Dr. Onur Güntürkün: “Beyinde nörofizyolojik mekanizmalar ile bellek ve öğrenme gibi bilişsel fonksiyonlar arasındaki nedensel ilişki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Psikoloji (Biyopsikoloji)
Araştırma Konuları: İnsanlarda ve kuşlarda serebral asimetriler, bilişsel işlemlerin sinirsel temelleri, algı ve bellekte top-down kontrol ve prefrontal korteks
Görev Yeri: Abteilung Biopsychologie Fakultat für Psychologie Ruhr Universitat Bochum , FRG

TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ
 
Doç. Dr. Bahtiyar Özgür Sarıoğlu: “Kütleçekim kuramları, süpercisim ve süperkütleçekim kuramları, elektromanyetik ikilik, integrallenebilir sistemler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle

Alanı: Matematiksel Fizik
Araştırma Konuları: Kütleçekim Kuramları, süpercisim ve süperkütleçekim kuramları, elektromanyetik ikilik, integrallenebilir sistemler
Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü

cnnturk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here