Temel Fizik Sabitleri

0
9740

Büyüklük

Sembol

Değer

yerçekimi ivmesi g 9.806 65 m/s2
evrenin yaşı t0 15(5) Gy
atomik kütle birimi u 931.494 32(28) MeV/c2 =
1.660 540 2(10) x 10-27 kg
astronomik birim au 1.495 978 706 6(2) x 1011 m
Avogadro sabiti NA 6.022 136 7(36) x 1023 mol-1
Bohr magneton muB 5.788 382 63(52) x 10-11 MeV/T
Bohr yarıçapı aoo 0.529 177 249(24) x 10-10 m
Boltzmann sabiti k 1.380 658(12) x 10-23 J/K =
8.617 385(73) x 10-5 eV/K
kritik yoğunluk değeri rhoc 2.775 366 27 x 1011 h02 MS Mpc-3 =
1.878 82(24) x 10-29 h02 g/cm3 =
1.053 94(13) x 10-5 h02 GeV/cm3
gün dsidereal 23h 56m 04s.090 53
(2H) kütlesi md 1875.613 39(57) MeV/c2
Dünya kütlesi ME 5.973 70(76) x 1024 kg
Dünya yarıçapı (ekvatoral) RE 6.378 140 x 106 m
elektron yükü e 1.602 177 33(49) x 10-19 C =
4.803 206 8(15) x 10-10 esu
elektron kütlesi me 0.510 999 06(15) MeV/c2 =
9.109 389 7(54) x 10-31 kg
elektron yarıçapı re 2.817 940 92(38) x 10-15 m
Compton dalgaboyu lambdabare 3.861 593 23(35) x 10-13 m
entropi yuğunluk/Boltzmann sabiti s/k 2.892 4 (T/2.726 K)3 cm-3
ince yapı sabiti alpha 1/137.035 989 5(61)
gravitasyonal sabit GN 6.672 59(85) x 10-11 m3/(kg s2) =
6.707 11(86) x 10-39 h c/(GeV/c2)2
Hubble sabiti H0 100 h0 km/(s Mpc) =
h0/9.778 13 Gy
Hubble sabiti, normalize h0 0.5 < h0 < 0.85
ışık yılı ly 0.306 6… pc =
0.946 1… x 1016 m
doğal logaritmik taban e 2.718 281 828 459 045 235
nükleer magneton muN 3.152 451 66(28) x 10-14 MeV/T
parsek  pc 3.085 677 580 7(4) x 1016 m =
3.262… ly
manyetik geçirgenlik mu0 4 pi x 10-7 N/A2 =
12.566 370 614… x 10-7 N/A2
elektriksel geçirgenlik epsilon0 8.854 187 817… x 10-12 F/m
pi pi 3.141 592 653 589 793 238
Planck sabiti h 6.626 075 5(40) x 10-34 J s
çizgili Planck sabiti hbar 1.054 572 66(63) x 10-34 J s =
6.582 122 0(20) x 10-22 MeV s
Planck  kütlesi mP 1.221 047(79) x 1019 GeV/c2 =
2.176 71(14) x 10-8 kg
proton (1H) kütlesi mp 938.272 31(28) MeV/c2 =
1.672 623 1(10) x 10-27 kg =
1.007 276 470(12) u =
1836.152 701(37) me
Rydberg enerjisi h c Roo 13.605 698 1(40) eV
Güneşin Schwarzschild yarıçapı 2 GN MS/c2 2.953 250 08 km
vakumda ışığın hızı c 299 792 458 m/s
Stefan-Boltzmann sabiti sigma 5.670 51(19) x 10-8 W/(m2 K4)
Güneşin ışıma gücü LS 3.846 x 1026 W
Güneş kütlesi MS 1.988 92(25) x 1030 kg
Güneş yarıçapı RS 6.96 x 108 m
Çekirdek çevresinde güneş hızı Thetao 220(20) km/s
W+- boson kütlesi mW 80.33(15) GeV/c2
Wien yerdeğiştimesi sabiti b 2.897 756(24) x 19) x 10-3 m K
Z0 boson kütlesi mZ 91.187(7) GeV/c2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here