Samanyolu Galaksisi ve Güneş Sistemi

0
6973

Bulutsuz bir akşamüstü gökyüzüne baktığınız zaman gökyüzünde parlayan gökcisimlerini çıplak göz ile görmeniz mümkündür. Çıplak göz ile gördüğünüz bu gök cisimlerinin bir kısmı yıldız ve bir kısmı da gezegen olup büyük bir sistem içerisinde büyük bir denge içerisinde hareket etmektedirler. Samanyolu adı verilen bu sistemler bütünü, kainatta yer alan milyarlarca galaksiden sadece birisine aittir. Yani Samanyolu Galaksisine… Kainatta tahmin edilen galaksi sayısının yüzmilyar olduğu tahmin edilmekte ve bu tahmin edilen sayının sadece bizim evrenimize ait sayı ifadesi olduğu belirtilmektedir. Bizim evrenimiz diyorum, bizim evrenimiz gibi bir çok evrenin var olduğu bilginler tarafından kabul edilmekte ve bu evrenlere paralel evrenler kuramı ile yaklaşılmaktadır. Bizim evrenimize ait ve içerisinde yer aldığımız Samanyolu Galaksisi ise yaklaşık yüzmilyar yıldızdan ve bu yıldızlara ait gezegenlerden oluşmuştur. Samanyolu Galaksisine dikey bir şekilde bakılacak olunursa; disk şeklinde olduğu ve sarmal kollara sahip olduğu tespit edilir. Galaksinin çapı yaklaşık yüzbin ışık yılı (*) olup sarmal bir yapıya sahiptir. Galaksinin merkezinde çok büyük bir enerji yumağının olduğu tahmin edilmektedir. Samanyolu Galaksisi önemli bir galaksi olma özelliğini ise, canlıların yaşadığı gezegeni, yani Dünya’yı barındırmasından kazanmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, Dünya dışındaki gezegenlerde hayatın olmadığı ve hayat için gerekli koşullarında olmadığını ortaya koymuştur. Dünya gezegeninin de içerisinde yer aldığı sistem ise “Güneş Sistemi” adı ile adlandırılmaktadır.Güneş Sistemi kendisine bağlı sekiz gezegen ile beraber Samanyolu Galaksisinde yer almaktadır. Güneş, Samanyolu Galaksisinin merkezinden otuzbin ışık yılı mesafede bulunmaktadır. Galaksinin çapının yüzbin ışık yılı olduğu göz önüne alınırsa yarıçapının ellibin ışık yılı olduğu ortaya çıkar. Bu da bize Güneş yıldızının, Samanyolu Galaksisinin dış kısmına daha yakın olduğunu göstermektedir. Nasıl ki gezegenler yıldızların etrafında dönüyorsa, yıldızlarda galaksi merkezlerinin etrafında dönmektedir. Güneş yıldızı da Samanyolu Galaksisi etrafında dönmektedir. Bir dönüşünü ikiyüzyirmibeşmilyon yılda tamamlayan Güneş’in yaklaşık olarak ondokuz defa galaksi etrafında döndüğü tahmin edilmektedir. Güneş’e komşu olan yıldızların içerisinde en yakın olanı “Promixa Centauri” 4.25 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Kırmızı bir cüce olan Promixa Centauri dışında diğer komşu yıldızlar ise şunlardır; Sirius(8,6 ışık yılı), Epsilon Eridani(11 ışık yılı), Tau Ceti(11 ışık yılı)… Güneş sisteminin oluşumu hakkında bir çok düşünce yer almakta, ancak hiçbirisi de tam bir cevap teşkil etmemektedir. Bu düşünceleri şu şekilde sıralayabiriz; Kant – Laplace Faraziyesi, Med – Cezir Teorisi, Anafor (Girdap) Teorisi, Kuiper Teorisi… Ancak bu yıldızlar bütünü bu kadar bir açıklama ile ifade edilemeyecek kadar geniştir. Önemli olan ise yıldızlarda da olan büyük bir dengenin var olduğu gerçeğini görebilmektir…(*)Işık yılı: Işığın bir yıl boyunca kat ettiği mesafedir.

FAYDALANILAN KAYNAKLAR: 1-Samanyolunda bir sistem, A. Kemerli, Sızıntı Dergisi, sayı 44. 2-Sonsuz Uzaylar, Taşkın Tuna, Boğaziçi Yayınları, sayfa:147 webmaster@lutfisahin.com 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here