Petrol bitmeden, güneş enerjisine geçelim

0
1105

Nobel ödüllü kimya profesörü Dr. Smalley, fosil yakıtları hızla tükenen dünyanın en kısa zamanda güneş enerjisine geçmesi gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde, insanoğlunun gelişmesi duracak.

Rice Üniversitesi profesörü Dr. Richard Smalley, ABD’nin alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi için milyarlarca dolar ödenek ayırması gerektiğini düşünüyor. Kimya alanında 1996’da Nobel Ödülü’nü kazanan Dr. Smalley, “Çevre kirliliği Soğuk Savaş’tan daha ciddi bir sorun, küresel ısınmanın sonuçları dünya çapında açlık, salgın hastalıklar ve buna bağlı savaşlar olacak. Ya küresel ısınma gerçeğini kabul edeceğiz, ya da sonuçlarına katlanacağız” diye konuştu.

 Dr. Smalley’nin senaryosu şöyle: Dünyadaki enerji tüketimi sürekli artıyor, enerji kaynakları ise azalıyor. Talep ile arz arasındaki fark gelecek 20 yılda daha da açılacak. Nüfusu 6 milyarı aşan Dünya’nın günlük enerji tüketimi 14.5 terawatt; bu rakam yaklaşık 150 milyon varil petrole denk düşüyor.
       Dünya nüfusunun 2050’de 10 milyara yükseleceği ve gelişmekte olan ülkelerin yaşam şartlarının endüstriyelleşmiş ülkelere yaklaşacağı göz önüne alındığında, günlük enerji tüketimi 30 ila 60 terawatt düzeyine çıkacak. Bu rakam, günde 450 ila 900 milyon varil petrol demek. Petrol üretimi önce talebe paralel artarak 2020 yılında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçecek. Bu durumda petrol fiyatları yükselecek, fakir ülkeler petrol alamadıkları için ekonomilerini işletemeyecek, zengin ülkeler ise ekonomilerini idame ettirmek için tarihte hiç görülmemiş oranda zorlanacak. Bu eşitsizlik uluslararası çatışmaları körükleyecek.

Dünyada halen günışığına çıkarılmamış zengin kömür yatakları bulunuyor. Ancak kömürün yakılarak karbon diokside dönüştürülmesi küresel ısınmaya neden oluyor. Suya dayalı hidroelektrik enerjisinin potansiyeli ise zaten tam olarak kullanılıyor. Hidrojen enerjisinin pratikte kullanımı hem pahalı, hem de zor.
       Dr. Smalley güneş enerjisinin tek tükenmez ve kirletmez alternatif enerji kaynağı olarak ortaya çıktığını düşünüyor. Bir günde Dünya’ya düşen Güneş ışığı 165.000 terawatt enerjiye denk düşüyor. Dr. Smalley dünyanın güneş enerjisinin geliştirilmesine en iyimser tahminle 30 milyar dolar ayırması gerektiğini düşünüyor. Bunun için dünya hükümetlerinin karşılıklı işbirliği gerek. En başta yapılması gereken ise, temel bilimlerde daha çok öğrencinin doktora alması ve araştırmacı kadroların artması.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here