Özel ve Genel Görelilik Kuramı

0
1316


Albert Einstein
İDEA /
Maceraperest Çizgiler Dizisi

Saltık Zaman ve Saltık Uzay
kavramlarının almaşıkları üzerine Einstein Saltık Zaman kavramının almaşığı
üzerine: 8: Fizikte ‘bir olayın ‘zamanı’ ile saatlerden (uzaydaki) olaya
dolaysızca komşu olan birinin gösterdiği zamanı (kollarının konumunu) anlarız.
Bu yolda ilkede gözleme açık her olaya bir zaman-değeri verilir.’ ‘Şimdi’nin
yokluğu üzerine: 9: ‘Eşzamanlılığın göreliliği: her gönderme-cisminin (koordinat
dizgesi) kendi tikel zamanı vardır.’ Saltık Uzay kavramının almaşığı üzerine:
10: ‘Trende yol almakta olan bir gözlemci ölçme-çubuğunu vagonun zemini boyunca
uzanan doğru bir çizgi üzerindeki işaretli bir noktadan bir başkasına ulaşmak
için birçok kez yatırarak aralığı ölçer. Bize çubuğun kaç kez yatırılması
gerektiğini veren sayı aranan uzaklıktır.’ Göreli (saltık olmayan) Uzay kavramı
üzerine: Ek 5: ‘O zaman her bir kutuya kendi tikel (sınırlı olarak düşünülmeyen)
uzayını vermek ve bu iki uzayın birbirlerine karşı devindiklerini varsaymak
zorunlu olur. … Ama şimdi birbirlerine karşı devinen sonsuz çoklukta uzay
olduğunu düşünmek zorundayız. Şeylerden bağımsız, nesnel olarak varolan birşey
olarak uzay kavramı bilim-öncesi düşünceye aittir, ama birbirlerine karşı
devinen sonsuz bir sayıda uzayın varoluşu düşüncesi ise değil.’ Einstein ‘Özel
ve Genel Görelilik Kuramı Üzerine’ (1916) (Arka Kapak)


Çeviren: Aziz Yardımlı – 180 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN:
975-397-025-0

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here