Özel Görelilik

0
3237

• Postula eden: Albert Einstein (1905)
1. Hareketten
bağımsız olarak ışığın hızı bütün gözlemciler için aynıdır.
2. Fiziğin
yasaları gözlemcinin hızından bağımsız olarak her yerde geçerlidir. • Örneğin
  bir bot kullanan kişi bir topu vtop
  hızıyla atmaktadır (şekilde görüldüğü gibi)

 • Sahilde
  bulunan bir kişi topun v= vbot + vtop hızıyla hareket ettiğini görecektir. • Fakat bu
  olay ışık için düşünüldüğünde doğru değildir.

 • Sahildeki
  kişi için ışığın hızı hala c olacaktır.

Hızları Nasıl
Toplayabiliriz? • Galileo ve
  Newton’un eski yasası şu şekilde idi:

 • Vtoplam = V1 + V2


  • Eğer
   V1 = c (flaş ışığı) ve V2 = Vbot, hızı ise buradan

  • Vtoplam = c + Vbot > c elde edilir.
  • Bu sonuç
   hatalıdır. Hızları toplayabilmek için yeni bir yönteme ihtiyaç vardır.

Lorentz Dönüşümü • Hızların
  toplanabilmesi için yeni bir yasa

  Eğer V1 = c (flaş ışığı)
  ve V2 = Vbot, ise buradan
  aşağıdaki sonuç elde edilir.


  Eşzamanlık:
  Olaylara gözün eşzamanlı olarak bakması.  • Yüksek
   hızda hareket eden bir trenin ortasında bulunan bir lamba, yanmaktadır.

  • Trende
   bulunan bir gözlemci ışığın ön ve arkaya eşzamanlı ulaştığını görür.

   


     • Dışarıdaki
   bir gözlemci için ışık arka tarafa daha önce ulaşır.

  • Trenin
   arka kısmı ışığa doğru ön kısmı ise ışığın aksi yönünde hareket eder.

  • Eşzamanlılık bulunmaz!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here