Genel bilgiler (Bilgileriniz üçüncü kurumlar ve/veya kişiler ile paylaşılmayacaktır)
Yanlarına "*" işareti konulmuş alanları doldurmayabilirsiniz.
E-posta Adresiniz*:
Cinsiyetiniz :
Öğrenim durumunuz:
Mesleğiniz
Doğum yılınız:
Aşağıda verilen her bir olayda masaların sıcaklık ve ısılarını iki farklı sütunda karşılaştırmanız istenmektedir. Lütfen her iki sütunda bulunan soruları cevaplayınız. Birinci aşama soruları; masaların sıcaklık ve ısılarını karşılaştırırken, ikinci aşama soruları; birinci aşamada verilen cevapların sebebini sormaktadır. Üçüncü aşamada ise birinci ve ikinci aşamadaki cevaplardan ne kadar emin olduğunuzu ölçmektedir.
 

1. Aynı odada yeterince uzun süre kalmış biri büyük diğeri küçük iki demir masa için aşağıdaki soruları cevaplayın.

 

1.1. Hangi masanın sıcaklığı daha fazladır?

A. Küçük masanın sıcaklığı daha fazladır.
B. Büyük masanın sıcaklığı daha fazladır.
C. Sıcaklıkları eşittir.
D. Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
E. Diğer. Lütfen yazınız

1.1. Hangi masanın ısısı daha fazladır?

a. Küçük masanın ısısı daha fazladır.
b. Büyük masanın ısısı daha fazladır.
c. Isıları eşittir.
d. Isıları karşılaştırılamaz.
e.
Diğer. Lütfen yazınız

1.2. Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sıcaklık masanın büyüklüğüne bağlıdır.
B. Sıcaklık masanın büyüklüğüne bağlı değildir.
C. Masaların sıcaklığından bahsedilemez.
D.
Diğer. Lütfen yazınız

1.2. Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Isı masanın büyüklüğüne bağlıdır.
b. Isı masanın büyüklüğüne bağlı değildir.
c. Masaların ısılarından bahsedilemez.
d.
Diğer. Lütfen yazınız

 

1.3. Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?

A. Eminim.
B. Emin değilim.

1.3. Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?

a. Eminim.
b. Emin değilim.
  

2. Aynı odada yeterince uzun süre kalmış büyüklükleri aynı fakat biri tahta biri demir iki masa için aşağıdaki soruları cevaplayın.

2.1. Hangi masanın sıcaklığı daha fazladır?

A. Tahta masanın sıcaklığı daha fazladır.
B. Demir masanın sıcaklığı daha fazladır.
C. Sıcaklıkları eşittir.
D. Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
E.
Diğer. Lütfen yazınız

2.1. Hangi masanın ısısı daha fazladır?

a. Tahta masanın ısısı daha fazladır.
b. Demir masanın ısısı daha fazladır.
c. Isıları eşittir.
d. Isıları karşılaştırılamaz.
e.
Diğer. Lütfen yazınız

2.2. Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sıcaklık masanın yapıldığı maddeye bağlıdır.
B. Sıcaklık masanın yapıldığı maddeye bağlı değildir.
C. Masaların sıcaklığından bahsedilemez.
D. Diğer. Lütfen yazınız

2.2. Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Isı masanın yapıldığı maddeye bağlıdır.
b. Isı masanın yapıldığı maddeye bağlı değildir.
c. Masaların ısılarından bahsedilemez.
d. Diğer. Lütfen yazınız

 

2.3. Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?

A. Eminim.
B. Emin değilim.

2.3. Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?

a. Eminim.
b. Emin değilim.
 

3.1. Yukarıdaki sorular kapsamında ısı ve sıcaklık arasındaki ilişki nedir?

A. Isı ve sıcaklık aynı şeylerdir.

B. Sıcaklık, ısının bir ölçümüdür.

C. Isı ve sıcaklık aynı şeyler değildir fakat yukarıdaki olaylarda birbirinin yerine kullanılabilir.

D. Isı, sıcaklık farkından dolayı transfer olan enerjidir.

E. Diğer. Lütfen yazınız

3.2. Önceki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?

A. Eminim.

B. Emin değilim.

Lütfen kendi cümlenizle ısıyı ve sıcaklığı tanımlayınız.                                         

Isı
*      :

Sıcaklık
*: