Lise 3 Fizik Müfredatı

0
4772

AMAÇLAR :

1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağ-laycak temel kavramları ve kanunları öğretmek,

2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak sure-tiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak,

3. Fizik olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,

4. İlerde temel bilim dallarında yapacaklarlı öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet kazanmalarını sağlamak,

5. Öğrenme yollarını öğretmektir.

AÇIKLAMALAR :

1. Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından ince-lenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

2. Bugüne kadar elde edilen ilmi buluşları yapan kişilerin ne kadar basit araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metodlu çalışmalarla bir takım bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

3. Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bil-ginin her zaman yeniden gözden geçirilebileceği, yeni denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni sonuçlalra veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metodlarla eldeki verilerin çeşitli şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi ve yayılması suretiyle gelişeceği görüşü kazandırılmalıdır.

4. Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden “Transistörler” ve “Laser” gibi konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

5. Atatürkçü düşünce sisteminde; Akılcı ve Bilimci Davranışın önemi, Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi, Akılcılığın Sorumlulukla olan İlişkisi, Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibi yeri geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarlda bulunulacaktır.

 

FİZİK  LİSE-3 (11.Sınıf )

1.BÖLÜM: IŞIK

1. Işık nedir? Nasıl yayılır.

2. Işığın yansıması, yansıma kanunları.

3. Işığın değişik ortamlarda hareketi, kırılma, kırılma kanunları.

4. Tam yansıma.

5. Prizmalarda kırılma.

6. Görüntü oluşması.

a) Düzlem ayna.

b) Küresel aynada.

7. Merceklerde görüntü oluşması.

2. BÖLÜM :DALGA HAREKETİ

1. Giriş, dalga hareketinin tanımı ile ilgili terimler. (Frekans, peryot).

2. Su dalgaları, üretilmesi, hareketi, yansıması.

3. Sarmal yaylar üzerinde dalgalar.

4. Dalgaların girişimi, girişimden faydalanarak dalga boyunun hesabı.

5. Faz kavramı.

3.BÖLÜM : IŞIK TEORİLERİ

1. Işığın dalga modeli.

2. Fotoelektrik olayı.

3. Işığın tanecik modeli, foton.

4.BÖLÜM: ATOM TEORİSİ

1. Elektromagnetik dalgalar, (elektromagnetik spektrum)

2. Enerji seviyeleri.

3. Bohr atom modeli.

4. Kendiliğinden emisyon, uyarılmış emisyon.

5. Laser (Gaz laseri, katı laser)

6. Elektron kabukları.

7. Pauli prensibi.

Okuma Parçası : Bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi.

5.BÖLÜM:YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTRİK ALANDA HAREKETİ

1. Elektron (yükü, kütlesi)

2. Proton (iyonlar).

3. Yüklü parçacıklara etki eden kuvvet.

4. Yüklü parçacıkların ivme ve hızları.

5. Yüklü parçacıkların yörüngeleri.

6. Kütlenin hıza göre değişimi (Einstein özel izafiyet teorisinden bahsedilecek).

7. Ossiloskop.

8. e/m nin tayini.

Okuma Parçası : “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibi.

6.BÖLÜM: GÜNEŞ ENERJİSİ

1. Güneş enerjisinin kaynağı.

2. Güneş spektrumu.

3. Güneş enerjisinin kullanılması. (Güneş pilleri, kollektörler).

Okuma Parçası : Akılcılığın temeli bilim ve teknoloji.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here