Lise 2 Fizik Müfredatı

0
16333

AMAÇLAR :

1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel kavramları ve kanunları öğretmek,

2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak,

3. Fizik olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,

4. İlerde temel bilim dallarında yapacaklarlı öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet kazanmalarını sağlamak,

5. Öğrenme yollarını öğretmektir.

AÇIKLAMALAR :

1. Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından ince-lenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

2. Bugüne kadar elde edilen ilmi buluşları yapan kişilerin ne kadar basit araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metodlu çalışmalarla bir takım bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

3. Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bil-ginin her zaman yeniden gözden geçirilebileceği, yeni denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni sonuçlalra veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metodlarla eldeki verilerin çeşitli şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi ve yayılması suretiyle gelişeceği görüşü kazandırılmalıdır.

4. Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden “Transistörler” ve “Laser” gibi konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

5. Atatürkçü düşünce sisteminde; Akılcı ve Bilimci Davranışın önemi, Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi, Akılcılığın Sorumlulukla olan İlişkisi, Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibi yeri geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarlda bulunulacaktır.

FİZİK LİSE – 2  ( 10.Sınıf )

1. BÖLÜM : KUVVET

1. Vektörler:

a) Vektörlerin toplanması,

b) İki vektörün farkı (çıkarma işlemi).

c) Vektörlerin bileşenlerine ayrılması.

2. Kuvvet Kavramı, Özellikleri, Ölçülmesi.

3. Statiğin Prensipleri ve Tatbikatı :

a) Keşisen kuvvetlerin bileşkesi.

b) Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesi.

c) Paralel kuvvetlerin bileşkesi.

4. Kuvvetin Döndürme Etkisi ve Moment:

a) Kuvvetin bir noktaya göre momenti.

b) Bir kuvvetin eksene göre momenti.

5. Denge Şartları.

6. Kütle ve Ağırlık Kavramları.

7. Kütle ve Ağırlık Merkezi.

2. BÖLÜM : HAREKET

1. Bir Doğru Üzerinde Konum ve Yer Değiştirme.

2. Düzgün Hareket.

3. Ortalama Hız ve Ani Hız.

4. Ortalama İvme ve Ani İvme.

5. Sabit İvmeli Hareket.

3. BÖLÜM : NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI

1. Newton’un I. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

2. Neton’un II. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

a) Sabit bir kuvvet etkisinde hız değişmeleri.

b) İvmenin, kuvvetin büyüklüğüne bağlılığı.

3. Newton’un III. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.

4. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket :

a) Sürtünme kuvveti ve kayma sürtünmesi.

b) Sürtünme kanunları.

c) Sürtünme katsayısı.

5. Eylemsizlik (Atalet) ve Çekim Kütlesi.

4. BÖLÜM : YERYÜZÜNDE HAREKET

1. Ağırlık ve Yerin Çekim Alanı.

2. Serbest Düşme Hareketi.

3. Atış Hareketi.

a) Düşey atış hareketi.

b) Yatay atış hareketi.

c) Eğik atış hareketi.

4. Dönme Hareketi, Yörüngesi Çember Olan Hareket.

5. Kepler Kanunları ve Newton’un Genel Çekim Kanunu.

a) Kepler kanunları.

b) Newton’un genel çekim kanunu.

6. Basit Harmonik Hareket:

a) Çember üzerindeki hareketli noktanın, çap üzerindeki izdüşümünün hareketi.

b) Sarımlı bir yayın basit harmonik hareketi.

c) Basit sarkaç.

5. BÖLÜM : İMPULS VE MOMENTUM

1. İmpuls (İtme).

2. Momentun (Lineer Momentum).

3. İki Cismin Çarpışmasında Momentun Değişmeleri :

a) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi çarpışması.

b) Hareketli bir cisimle duran cismin merkezi çarpışma sonunda kenetlenerek hareket etmesi.

c) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi olmayan çarpışması.

4. Momentumun Korunumu.

5. Roketler.

Okuma Parçası : (Bilim ve Teknolojiyi uygularken gözönünde bulundurulacak esaslar)

6. BÖLÜM: ENERJİ

1. İş-Güç

2. Enerji.

3. Kinetik Enerji.

a) Yapılan iş ve kinetik enerji değişimi.

b) Kinetik enerjinin korunumu.

c) Sürtünmeli etkileşimlerde kinetik enerji kaybı.

d) Dönen bir cismin kinetik enerjisi.

4. Potansiyen Enerji :

a) Yayın potansiyel enerjisi.

b) Yeryüzü yakınlarında yerçekimi potansiyel enerjisi.

c) Genel olarak çekim potansiyel enerjisi.

d) Kurtulma ve bağlanma enerjisi.

5. Einstein’e Göre Enerji.

6. Mekanik Enerjinin Korunumu.

7. Mekanik Enerjinin Korunumu ile İlgili Uygulamalar. 

7. MAGNETİZMA :

1. Maddenin magnetik özelliği, magnetik ve magnetik olmayan maddeler.

2. Magnetik kutuplar.

3. Magnetik alan, alan şiddleti, alan çizgileri.

4.  Magnetik alan, magnetik geçirgenlik.

5. Yerin magnetik alanı.

6. Mıknatıslık hakkında modern görüşler.

8. BÖLÜM :ELEKTROSTATİK

1. Elektriklenmiş cisimler.

2. Elektriğin mahiyeti.

3. İletken ve yalıtkan cisimler.

4. Cuolbın kanunu.

5. Elektrik alanı.

6. Elektrik alanın kuvvet çizgileri.

7. Yüklü iki düzlem levha arasındaki alan,

8. Elektrik potansiyeli, iki nokta arasındaki potansiyel farkı.

9. Sığa.

10. Kondansatürler.

9.BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMI

1. Batarya, doğru akım kaynakları.

2. Elektrlik akımı.

3. Bir iletkenin direnci, ohm kanunu.

4. ilektenlerin dirençlerinin sıcaklıkla değişmesi.

5. Akım, potansiyel farkı ve direnç ölçülmesi.

6. Elektrik akımının yaptığı iş-joule kanunu.

7. Elektromotor kuvvet (e.m.k.)

8. Basit elektrik devreleri.

9. Akımın kollara ayrılması.

10. Dirençlerin bağlanması.

11. Üreteçlerin bağlanması.

Okuma Parçası : Akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi.

10.BÖLÜM : ELEKTROMAĞNETİK İNDÜKSİYON

1. Elektrlik akımının mağnetik etkileri.

2. Mağnetik alan içinde hareket eden yüke etkiyen kuvvet.

3. Mağnetik alan içinde hareket eden tele ve halkaya etkiyen kuvvet indiksiyon akımı,

4. Mağnetik akım değişimi.

5. İndüksiyon elektromotor kuvveti, indüksiyon akımının yönü.

6. Alternatif akımlar.

7. Alternatif akım jenaratörleri. (Elektirik santralleri).

8. Transformatörler.

Okuma Parçası : Akılcı ve bilimci davranışın önemi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here