Leopold Kronecker

0
2522

1823 yılında Almanya’da doğan Kronecker, 1841 yılının ilkbaharında
Berlin Üniversitesi’ne girdi. Matematikte ihtisas yapmaya başladı. Bu
sırada Berlin Üniversitesi Matematik Fakültesi’nde Dirichlet, Jacobi ve
Steiner gibi ünlü matematikçiler bulunuyordu.Sayılar kuramı zevkini
Dirichlet’ten alan Kronecker, Steiner’in onda hiç bir etkisi olmadı.
Geometriye karşı hiç bir yeteneği yoktu. sayılar kuramında oldukça
başarılı bir şekilde kullandığı eliptik fonksiyonları Jacobi ile sevdi.
Üniversitede gördüğü dersler, daha önceki okullarında gördüklerinin
yenilenerek tekrarlanması şeklinde geldi. Hegel’in düşünceleri üzerinde
çalışmalar yaptı. Matematik gerçeklere bu çalışmalardan sonra vardı.
Şüpheciliği ve gerçeği arama da buradan kaynaklanır.

Kronecker, 1845 yılında, öğretmeni Kummer’in sayılar kuramı üzerinde
doktorasını yaptı. Tez, daha genel cebirsel sayıları içine alıyordu.
Cebirsel sayılar sahasının zor olan konularına 1845 yılında bu doktora
teziyle girdi ve sonunda doktorasını aldı.

1853 yılında denklemlerin çözülebilme koşulları üzerindeki çalışmasını
yayınladığı zaman, Abel ve Galois’nın denklemler kuramını çok az kimse
biliyordu. Kronecker, belki 1840 yıllarında Galois’nın fikirlerini en
iyi anlamış tek ve biricik matematikçiydi. Galois’nın ördüğü ağı en iyi
çözen ve bundan ipek ağ yapan Kronecker’dir. Liouville, Galois’nın
bıraktığı çalışmaları yayınlamıştı ama, bu da bir özetten başka ileride
bir şey değildi. Galois kuramının en açık ve anlaşılır hale
getirilmesinde Kronecker’in çok büyük hizmetleri olmuştur.

Kronecker, Galois kuramı üzerinde yoğun bir biçimde çalışma yaptıktan
sonra, tüm cebirciler bu konuya yöneldiler. Bu da, Kronecker’ın en
büyük başarısıdır. Galois’nın anlaşılmaz örgüsünü anlaşılmaz hale
getirmişti. Kronecker’ın aynı sanatkarca bir çalışması, 1853 yılında,
beşinci derece genel denkleminin çözümü üzerinedir. 1861 yılında,
Gauss, Hermite ve Abel’den daha ileri giderek, bu denklemin
radikallerle (köklerle) çözülebilme koşullarını vermiştir.

Kronecker’ın amacı, cebirden analize kadar tüm matematiği
aritmetikleştirmekti. Kronecker, "Tanrı tamsayıları yarattı, diğer
sayılar insanların eseridir" diyordu. Weierstrass’la anlaşamamasının
başlangıcı da, analizi aritmetikle değiştirmek istemesidir. Aritmetiğin
çok açık olan üstünlüğüne güveniyordu. Geometriyi hiç ciddiye almadı.
Bugün bu duygu cebircilerde biraz yine vardır. Fakat, onu da kimsenin
inkar etmeye gücü yetmez. Kronecker’in amacı, analizi
aritmetikleştirmekti. sayılar ve denklemler kuramını, eliptik
fonksiyonlarla en iyi karşılaştıran ve aralrındaki ilişkileri bulan
Kronecker’dır.

Kronecker, hayatının son on yılına kadar hiç kimseye bağlı olmadan ve
boyun eğmeden hür yaşadı. Berlin Akademisi’nin üyesi olduğu için, kendi
isteği ile ilmi görevler aldı. 1861 ile 1883 yılları arasında
üniversitede ücret almadan konferanslar verdi. Derslerinde gerekli
önbilgileri verdikten sonra, kendi buluşlarını anlatıyordu. 1883
yılında, Berlin Üniversitesi’nde bulunan öğretmeni Kummer emekli olunca
onun yerine atandı. Kronecker, 1891 yılında Berlin’de ölmüştür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here