Genel bilgiler (Bilgileriniz üçüncü kurumlar ve/veya kişiler ile paylaşılmayacaktır)
Yanlarına "*" işareti konulmuş alanları doldurmayabilirsiniz.
E-posta Adresiniz*:
Cinsiyetiniz :
Öğrenim durumunuz:
Mesleğiniz:
Doğum yılınız:


Aşağıda verilen her bir durumda hareket eden cisimler ile ilgili soruları cevaplamanız istenmektedir. Lütfen bütün soruları cevaplayınız. Birinci aşamada verilen bir durum ile ilgili sorular sorulmaktadır; ikinci aşama soruları; birinci aşamada verilen cevapların sebebini sormaktadır. Üçüncü aşamada ise birinci ve ikinci aşamadaki cevaplardan ne kadar emin olduğunuzu ölçülmektedir.
 

1.1 Aşağıdaki şekilde, sürtünmesiz yatay bir düzlemde sabit V0 hızıyla düz bir çizgi üzerinde “a” noktasından “b” noktasına doğru kaymakta olan bir hokey diski görülmektedir. Hava tarafından uygulanan kuvvetler önemsizdir. Diske kuşbakışı bakılmaktadır.  Disk “b” noktasına ulaştığında kalın ok yönünde hızlı bir vuruşa maruz kalır.

image1

Vuruştan sonra hareket eden diskin hızı:

A. Sabittir
B. Sürekli azalır
C. Bir süre için artar ve sonra azalır
D. Diğer. Lütfen yazınız
1.2 Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Disk vuruşla kazandığı sabit kuvvet etkisinde bir süre hareket eder. Sonra bu kuvvet azalır.
B. Hareket düzleminde cisme etki eden bir kuvvet yoktur.
C. Vuruşla kazandığı kuvvette sürekli azalma olur.
D. Diğer. Lütfen yazınız
1.3 Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?
A. Eminim.
B. Emin değilim.
   
2.1 B noktasından sonra hareketine devam eden diske etkiyen başlıca kuvvet(ler):
 
A. Aşağı dogru yerçekimi kuvveti ve hareket yönünde yatay bir kuvvettir.
B. Aşağı dogru yerçekimi kuvveti, yukarıya dogru yüzey tarafından etkiyen bir kuvvet ve hareket yönünde yatay bir kuvvettir.
C. Aşağı dogru yerçekimi kuvveti ve yukarıya dogru yüzey tarafından etkiyen bir kuvvettir.
D. Diğer. Lütfen yazınız
2.2 Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Yerçekimi her zaman aşağıya doğru etki eder. Cismin temas ettiği yüzey tarafından etkiyen kuvvet yerçekimi kuvvetine ters yönde etki eder. Ayrıca diske, vuruş sonrasında kazandığı hareketini sağlayan hareket yonünde bir kuvvet etki eder.
B. Yerçekimi kuvveti bütün cisimlere her zaman aşağıya doğru etki eder ve cismin temas ettiği yüzey de yerçekimi kuvvetine eşit ve ters yönde bir kuvvet etki ettirir.
C. Yerçekimi kuvveti her zaman aşağıya dogru etki eder ve ayrıca diske vuruş sonrasında kazandığı hareketini saglayan hareket yönunde bir kuvvet etki eder.
D. Diğer. Lütfen yazınız
2.3 Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?
A. Eminim.
B. Emin değilim.
3.1 Çok kuvvetli esen rüzgara rağmen, bir tenis oyuncusu raketiyle tenis topuna vuruyor ve top ağın üzerinden geçerek rakibin sahasına düşüyor. Aşagıdaki kuvvetlerden hangisi/hangileri tenis topunun raketle temasını kaybettikten sonra ve yere değmeden önce tenis topu üzerine etki etmektedir?

1) Aşağı doğru yerçekimi kuvveti.
2) Vurmayla oluşan kuvvet.
3) Hava tarafından uygulanan kuvvet.

A. 1 ve 3
B. 2 ve 3
C. 1, 2 ve 3
D. Diğer. Lütfen yazınız

3.2 Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Topa, ağırlığından dolayı aşağıya doğru yerçekimi kuvveti, topu ileri doğru hareket ettiren vuruşla kazandığı kuvvet ile rüzgarın topa uyguladığı kuvvet etki eder.
B. Topa, topu ileri doğru hareket ettiren vuruşla kazandığı kuvvet ve rüzgarın topa uyguladığı kuvvet etki eder.
C. Yerçekimi kuvveti bütün cisimlere her zaman aşağıya dogru etki eder. Hava tarafından uygulanan kuvvet cismin hareket yönüne ters olarak etki eder. Vuruşla oluşan kuvvet, top ile raketin birleştigi anda oluşur. Daha sonra yoktur.
D. Diğer. Lütfen yazınız
3.3 Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?
A. Eminim.
B. Emin değilim.
4.1 Bir çocuk çelik bir topu, dikey olarak yukarıya dogru fırlatıyor. Topun çocuğun elinden ayrıldıktan sonraki fakat yere değmeden önceki hareketini göz önünde bulundurun ve havanın uyguladığı kuvvetleri ihmal edin. Bu koşullarda topun uzerine etkiyen kuvvet(ler):
 
A. Top, çocugun elinden çıktıktan sonra tepe noktasına ulaşıncaya kadar yukarıya doğru sürekli azalan bir kuvvet; düşerken yere yaklaştıkça sürekli artan yerçekimi kuvvetidir.
B. Top, tepe noktasına ulaşana kadar aşağı doğru sabit yerçekimi kuvveti ile beraber yukarıya dogru sürekli azalan bir kuvvet ve düşerken sadece aşağı dogru sabit yerçekimi kuvvetidir.
C. Sadece dikey aşağı dogru, neredeyse sabit yerçekimi kuvvetidir.
D. Diğer. Lütfen yazınız
4.2 Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Yukarı doğru atılan bir cisme, sadece yerçekimi kuvveti aşağıya dogru etki eder ve etki ettigi cisim için her zaman sabittir.
B. Çocuk topu yukarı atarken topa bir kuvvet verir. Sonra bu kuvvet yerçekiminden dolayı yukarı çıkarken azalır ve bir süre sonra biter. Aşağı inerken de yerçekiminden dolayı top üzerinde artan bir kuvvet vardır.
C. Yerçekimi kuvveti bütün cisimlere her zaman aşağıya doğru etki eder ve etki ettiği cisim için her zaman sabittir. Bir de çocuğun topa verdigi kuvvet yukarı çıkarken azalır.
D. Diğer. Lütfen yazınız
4.3 Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?
A. Eminim.
B. Emin değilim.
5.1 Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir gülle, top tarafından bir uçurumun tepesinden fırlatılıyor. Gülle aşağıdaki yollardan hangisini en yakın izler?

image2

A. "(A)" yolu
B. "(B)" yolu
C. "(C)" yolu
D. "(D)" yolu
E. "(E)" yolu
F. Diğer. Lütfen yazınız

5.2 Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Top ilk ateşlendiği zaman kazandığı kuvvetle uzun bir süre doğrusal yolda hareketini sürdürür sonra bu kuvveti kaybeder ve yerçekimi kuvveti etkisiyle direk aşağıya doğru düşer.
B. Top ilk ateşlendiği zaman kazandığı kuvvetle bir süre doğrusal yolda hareketini sürdürür sonra bu kuvveti zamanla kaybeder ve yerçekimi kuvveti etkisiyle yörüngesi aşağıya doğru döner.
C. Top ateşlendiği andan itibaren yerçekimi kuvveti etkisi ile doğrusal yörüngenden sapar ve hareketini sürdürür.
D. Top yatayda vurma kuvveti ve düşeyde yerçekimi kuvveti etkisi ile hareketini sürdürür.
E. Diğer. Lütfen yazınız
5.3 Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?
A. Eminim.
B. Emin değilim.
6.1 Bir kadın, büyük bir kutu üzerine sabit yatay bir kuvvet uygulamaktadır. Sonuçta kutu yatay bir zemin üzerinde sabit bir V0 hızıyla hareket ediyor. Kadın bu kutuya kuvvet uygulamayı aniden durdurursa, bu kutu;
A. Hemen duracaktır.
B. Belli bir süre sabit hızla hareket etmeye devam edip sonra yavaşlayarak duracaktır.
C. Hemen yavaşlamaya başlayıp bir süre sonra duracaktır.
D. Sabit bir hızla hareket etmeye devam edecektir.
E. Diğer. Lütfen yazınız
6.2 Bir önceki soruya verdiğiniz cevabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Hareket olması için kuvvet olmalıdır.
B. Kutuya kazandırılan kuvvet bitene kadar kutunun hareket etmesini sağlar. Kuvvet bir müddet sonra tükenir.
C. Hareket doğrultusunda kutuya sadece sürtünme kuvveti etki eder.
D. Kutuya kazandırılan kuvvet onun hareketini sürdürmesini sağlar.
E. Diğer. Lütfen yazınız
6.3 Önceki iki soruya verdiğiniz cevaptan ne kadar eminsiniz?
A. Eminim.
B. Emin değilim.

onlinefizik.com