Kritik Eşiğe Son İki Derece Kaldı

0
1893
BM’nin iklim raporuna göre, dünyanın ortalama sıcaklığının 2 derece
daha artması, “kritik eşiğin aşılması” anlamına geliyor. Bu da insanlık
için “telafisi mümkün olmayan” sonuçlar doğuracak.

NEW YORK – BM’nin talebi üzerine hazırlanan ve bugün kamuoyuna
açıklanan 166 sayfalık rapora göre, yeryüzünde ortalama sıcaklık son
100 yıl içinde 0.74 derece arttı. Bu yüzyıl içinde 2 derece daha
artması ise, kritik eşiğin aşılması anlamına gelecek.

“Missouri Botanical Garden” Başkanı Peter H. Raven ve Michigan
Üniversitesi’nden çevrebilimci Rosina Bierbaum’un başkanlığını yaptığı
bir BM paneli tarafından hazırlanan rapor için, 11 ülkeden 18 bilim
adamı çalışma yaptı.

Raporda, küresel ısınmanın yol açacağı
sonuçlar, “deniz düzeyinin yükselmesi, kuraklık ve hastalık alanlarının
dağılımı, iklime bağlı doğal afetler, tarımda, ormancılıkta,
balıkçılıkta ve ekonominin diğer alanlarında ortaya çıkacak hasar” gibi
başlıklarda, ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

“Uygarlığın en
önemli görevlerinden birinin, iklim değişikliğinin önüne geçmek
olduğunun” kaydedildiği raporda, hükümetlerin “temiz enerji
kaynaklarına yönelik yaptıkları araştırmalara harcanan paraları 10
milyarlarca dolar artırmaları ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı teşvik
etmeleri gerektiği vurgulandı.

Raporda, temiz enerji
kaynaklarının geliştirilmesi için ABD’nin yaptığı harcamalar örnek
verilerek, “Bu ülke, bu alandaki araştırmalara yatırdığı parayı en az
3’e katlamalı” denildi. Raporda hükümetlerin, kömürle çalışan termik
santrallerin yenilerinin inşaatına izin vermemeleri gerektiği gibi
tavsiyeler de yer aldı.


ÇEVRE MÜLTECİLERİ

Raporda, BM’nin de, “çevre mültecilerine” hazır olması gerektiği de belirtildi.

Deniz
düzeyinin yükselmesinin yaratacağı ve özellikle kıyı bölgelerinden
taşınacakların oluşturacağı çevre mültecilerinin 10 milyonlarca kişiyi
bulabileceğinin belirtildiği raporda, yeni binaların, deniz düzeyinin
en az 1 metre üzerindeki bölgelerde yapılmasının teşvik edilmesi
gerektiği de kaydedildi.

Raporda, uluslararası hukukta bugün
yalnızca “siyasi mültecinin” tanındığı ve bu kesime belirli bir statü
verildiği belirtilerek, “çevre mültecisinin” de tanımının yapılması
gerektiği vurgulandı.

Kaynak: NTVMSNBC

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here