Johann Heinrich Lambert

0
1903

Mülhausen’de doğmuştur. (Şimdiki Mulhouse, Alsace, Fransa) Fakir olan
babası kendisine destek veremediği için eğitimini çalışarak finanse
etmiştir. Hayatının son on yılını Prusya Kralı’nın himayesinde,
Berlin’de geçirmiştir.

Lambert pek çok farklı konuda çalışmalar sahibi bir bilim adamıydı.
Trigonometriye hiperbolik fonksiyonları sokan ilk kişi Lambert’dir.
Pi’nin irrasyonel bir sayı olduğunu kanıtlamıştır. Konikler hakkında
çalışmalar yapmış bu sayede kuyrukluyıldızların yörüngelerini daha
kolay hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. İlk pratik higrometre ve
fotometre Lambert tarafından yapılmıştır. 1760’da ışık yansımaları
hakkında Latince bir kitap yayınlamıştır. 1761’de Güneş ve etrafındaki
gök cisimlerinin, Samanyolu’nda beraber hareket eden bir grup (Güneş
sistemi oluşturdukları hipotezini ortaya atmıştır. Lambert aynı zamanda
perspektif konusunda klasikleşen bir kitap yazmış ve geometrik optik
konusuna katkıda bulunmuştur.

New Organon kitabında Lembert sübjektif ve objektif görünümler üzerine
çalışmalar yapmıştır. Lambert-Beer Kanunu ışığın nasıl soğurulduğunu
açıklamaktadır. Yazdığı ¨Evrenin Yapısı Üzerine Kozmolojik
Mektuplar¨isimli kitapta, görüntülerin insan zihninde oluşma şekilleri
üzerine çalışmıştır.

Lambert, Kant’ın ¨Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı¨ kitabından
etkilenmiş ve Kant’ın Nebular Hipotez’ine kendi fikirlerini de
ekleyerek Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkında kendi fikirlerini
yazmıştır.

Lambert, hiperbolik üçgenlerin açıları ve alanları arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Lambert, bu üçgenlerin açıları toplamının 180 dereceye
tekabül edemeyeceğini göstermiştir. 180 dereceden olan eksikliğin
alanla orantılı olduğunu bulmuştur. Bulduğu bu kuralın formulü : CΔ = π
— (α + β + γ). C sabitiyle çarpılan bir hiperbolik üçgenin alanı, 180
(Radyan) eksi açıların toplamına eşittir. Üçgenin alanı değiştikçe
açılar da değişitr. Bu kurala göre açıları eşit olmayan iki hiperbolik
üçgenin alanı eşit olamaz. Öklid geometrisinde üçgenin alanının kenar
uzunluklarına göre gösterilmesinin aksine, Lambert hiperbolik üçgenleri
açılarına göre gösterilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here