Işık Konusundaki Yanlış Anlatımlar

0
3287

Müfredatta sıralama hatası söz konusu. Işık ve özellikleri (Kırılma, Yansıma, Yayılma) öğrenciye Lise-2’de verilirken, ışık modelleri Lise-3 konuları
içerisinde veriliyor.
Kırılmada hız, dalga boyu, frekans, periyot,… gibi değişkenlerden bahsedilirken, bu değişkenler ışık modellerinde işleniyor.Yani ışığın yapısı
bilinmeden davranışı anlatılıyor.

 Kırılma indisi kavramı, yanlış kullanılıyor. Sanki ışık ortamı /kırıyormuş izlenimi veriyor. Oysa ortam ışığı kırıyor. Kırılma indisi yerine ‘kırıcılık
yada kırma indisi’ ifadesi daha doğru bir ifade olabilir.

Işığın kırılmasının, ortamların yoğunluk farkından kaynaklandığı söyleniyor.gerçekte ışığın kırılma nedeni, ortamların kırıcılıklarının farklı
olması.Yani az yoğun-Çok Ortam yerine, Az Kırıcı-Çok Kırıcı Ortam ifadeleri kullanılmalı.

Mutlak Kırıcılık indisi ile Bağıl kırıcılık indisleri birbiriyle karıştırılıyor.Karıştırılmanın en büyük sebebi havadan (n=1) başka bir ortama
geçişte bağıl ve mutlak kırıcılık indisinin eşit olması.

nmutlak=nortam/nhava , nbağıl=n1.ortam/n2.ortam

Renkli ışıkların bazılarının(renk seçimine göre) renkli ortamlarda soğurulması olayında, soğurma yerine yutar ifadesi kullanılıyor. Sanki soğurulan ışık yok
oluyormuş gibi ifade ediliyor. Oysa burada cismin renginden farklı renkteki ışınların, enerjilerinin soğurulmuş olması, söz konusu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here