Hal Değiştirme

0
44505

Bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri arasında geçişler yapmasına hal
değiştirme denir.


Erime: Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime,
erimenin meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir.

Donma:
Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma, donmanın meydana geldiği
sıcaklığa donma sıcaklığı denir.

Kaynama: Bir maddenin sıvı halden
gaz hale geçmesine kaynama, kaynamanın meydana geldiği sıcaklığa kaynama
sıcaklığı denir. Kaynama ile buharlaşma aynı şey değildir. Buharlaşma her
sıcaklıkta olurken kaynama belirli bir sıcaklıkta olur. Kaynama buharlaşmanın en
yoğun olduğu andır.

Yoğunlaşma: Bir maddenin gaz halden sıvı hale
geçmesine yoğunlaşma, yoğunlaşmanın meydana geldiği sıcaklığa yoğunlaşma
sıcaklığı denir.

Süblimleşme: bir katının sıvı hale geçmeden gaz
hale geçmesine süblimleşme denir. Naftalin ve tuvaletlerde kullanılan katı koku
gidericiler buna örnektir.

Hal değiştirme ısısı(L): 1gram maddeyi bir halden başka bir
hale geçirmek için ona verilmesi veya ondan alınması gereken ısıdır.

Eğer
madde eriyorsa erime ısısı(Le), kaynıyorsa kaynama
ısısı(Lk) adını alır.

Özısı(c): 1 maddenin 1gramının
sıcaklığını 1°C değiştirmek için ona verilmesi veya ondan alınması gereken
ısıdır.

Hal değişimi sırasında erime ve kaynama noktalarında bir süre
sıcaklık değişmez alınan ısı moleküllerin arasındaki bağları çözmek için
harcanır. Bu noktalarda harcanan enerji aşağıdaki gibi hesaplanır.

Q =
m.L

Q = ısı
m = kütle
L = Bu harlaşma yada erime erime
ısı.

Hal değişiminde yukarıda anlatılan süre dışında harcanan ısı
enerjisi miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Q=m.c.Δt

Q = ısı
m = kütle
c = öz
ısı
Δt= sıcaklık değişimi


Hal Değiştirme İle İlgili Özellikler:

1. Hal
değiştirme süresince sıcaklık sabit kalır.

2. Bir madde için
;
erime sıcaklığı=donma sıcaklığı
kaynama sıcaklığı=yoğunlaşma
sıcaklığı
erime ısısı=donma ısısı
kaynama ısısı=yoğunlaşma
ısısı’dır.

3. Her maddenin belirli bir basınç altında belirli bir
erime noktası vardır. Erime sırasında hacmi artan maddeler de donma noktası
basıncın artmasıyla artar. Erime sırasında hacmi azalan maddelerin donma noktası
basıncın artmasıyla azalır, yani daha düşük sıcaklıklarda donar. Buzun üzerine
basıldığında 0°C den daha düşük sıcaklıklarda da erimesi buna
örnektir.

4. Her sıvının belirli bir basınç altında belirli bir
kaynama noktası vardır. Basınç azaldıkça kaynama noktası düşer. Çünkü kaynama
buhar basıncı ile dış ortam basıncın eşitlendiği anda başlar. Yükseklere
çıkıldıkça atmosfer basıncı azaldığından kaynama noktası düşer.

5.
Isı çoğaldıkça buharlaşma kolaylaşır.

6. Hava akımı buharlaşmayı
kolaylaştırır.

7. Sıvı yüzeyi genişledikçe buharlaşma
kolaylaşır.

8. Basınç azaldıkça buharlaşma
kolaylaşır.

9. Erime, donma, kaynama, yoğunlaşma sıcaklıkları,
özısı, hal değiştirme ısıları maddenin ayırt edici özelliklerindendir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here