Fizik I

0
2911

050415057.jpg - 11.04 KB

Fizik I
Kitâbu’ş – Şifâ

İbn Sînâ
LİTERA YAYINCILIK / İslam Felsefesi Klasikleri Dizisi

Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sina’nın ‘Simau’t-tabii’ yani ‘doğayı dinlemek’ veya ‘doğa bilimi üzerine konuşmalar’ anlamını taşıyan Fizik başlıklı bu eseri, eş-Şifa isimli felsefe ve bilimler ansiklopedisinin doğa bilimleri alanındaki ilk ve en önemli kitabıdır. Esas olarak Aristoteles’in Fizik’ini dikkate alan filozof, kendisinden önceki Aristoteles şarihlerinin bu bilim dalında ortaya koymuş oldukları felsefi yorumlamaları eleştirel bir süzgeçten geçirerek kendi özgün bilimsel fizik sistemini kurduğu bu eserinde, doğan nesnelerin ve doğa biliminin nedensellik, zaman, mekan, hareket, madde, suret vb. temel ilke ve kavramları ile bunlar arasındaki oluşturucu ilişkileri açıklamaktadır. Tıpkı Aristoteles’in yaptığı gibi, gerek Aristoteles öncesi doğa filozoflarının gerekse Peripatetik (Meşşai) yorumcuların doğa ile ilgili görüşlerini eleştirel bir şekilde tartışmaya açan İbn Sina, zamanına kadar ulaşan felsefi birikimini derleyerek felsefe dünyasına eşsiz katkılar sağlayabilecek özgün bir sistem koymuştur. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here