Ernst Mach

0
2807

Ernst Mach (18 Şubat, 1838 – 19 Şubat, 1916) Avusturya-Çek kökenli
fizikçi ve felsefeci. Aerodinamikte kullanılan "Mach sayısı" onun adına
verilmiştir.

Ernst Mach, genç yaşta profesörlük unvanı kazandı. Duyumlar teorisi,
hareket, psiko-fizik, titreşimler teorisi gibi alanlarda birçok
araştırmalar yaptı. Ama en önemli çalışması bilim felsefesi alanında
oldu.

Mach’a göre, evrenin bilimsel olarak anlaşılmasının tek yolu
duyumlardır. Bilim, ancak duyumlarının üzerinde etkide bulunan olguları
dikkate aldığında dünyayı kavrayabilir. Duyumların algıladıkları
dışında bir şey aramak Mach’a saçma gelir ve buna karşı çıkar. Duyumlar
tarafından verilen olayları da sesler, kokular, ve tatlar gibi şeyler
olarak sıralar. Örneğin ona göre fiziğin konusu, cisimler arasındaki
ilişki değil, duyumlar arasındaki ilişkidir. Deney, bu duyumları
çoğaltarak gerçeği anlamamıza yardımcı olur. Bilimi duyumlarda
sınırlayan Mach, bundan dolayı özellikle Ludwig Boltzmann’ın
geliştirdiği atom teorisine, atomlar gözlenemez olduğu için, karşı
çıkar. Termodinamik, Gazların kinetik teorisi gibi teorilere deşüpheyle
yaklaşmıştır.

Lenin, “Materyalizm ve Ampiriokritisizm”de Mach ve onun Rusya’daki takipçilerini eleştirmiştir.

1895’te tümevarım felsefesi profesörü olarak Viyana Üniversitesi’ne
dönen Mach, iki yıl sonra felç geçirdi ve 1901’de Avusturya
Parlamentosu’na atandıktan sonra bilimsel araştırmayı tümüyle bıraktı.

Mach’ın görüşleri Viyana çevresi felsefecilerini ve mantıkçı pozitivizm
okulunu etkiledi. Albert Einstein onun görelilik kuramının öncülerinden
olduğunu söylemiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here