Enerji

0
3913

İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bir cisim veya sistem iş yapabiliyorsa enerjisi var demektir.

Hareket eden bir cisim, sıkıştırılmış bir yay, barajda  toplanan  su  enerjiye sahiptir. Bir cismin  veya sistemin  iş  yapabilmesi  için  enerjiye  ihtiyacı vardır. Bu nedenle  iş  ve enerji  birimleri  aynıdır. Enerji, iş gibi sayısal bir büyüklük olup, vektörel değildir.

Birimleri  c.g.s  de  erg,  S.I. de  joule,  M.K.S de  kgm  dir.

Enerji çeşitlerinin çoğu  birbirine dönüşebilirler.  Isı,  ışık, mekanik, kimyasal, elektrik ve nükleer enerjiler gibi…

İş kuvvet vektörü ile konum vektörünün skaler çarpımına eşittir ve de skaler bır niceliktir.
 

W=f.x
 

(sabit bir kuvvetin yapmış olduğu iş kuvvetin yer değiştirme doğrultusundaki bileşeni ile yer değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşittir.)
Boyut analizi yaptığımızda ışın biriminin newton.metre olduğunu görüyoruz. SI birim siteminde bu joule olarak adlandırılıyor.
Cisme etkiyen kuvvetin hareket doğrultusunda olan bileşeni iş yapmaktadır.
Birim zamanda yapılan işe (iş yapma hızı) güç denmektedir. İş/zaman bağıntısıyla güç bulunabilir.

 
P=W/t

Barajdaki suyun, masa üzerindeki bir kitabın, gerilmiş bir yayın, hareket halindeki bir cismin enerjisi vardır. Enerji iş yapabilme yeteneğidir.
Enerjisi olan sistemler iş yapabilme yetisine sahiptirler.
 

Enerji çeşitlerinin çoğu  birbirine dönüşebilirler.  Isı,  ışık, mekanik, kimyasal, elektrik ve nükleer enerjiler gibi…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here