Enerji Ünitesinde Hedef – Davranışlar (Ayrıntılı)

0
6608

ENERJİ ÜNİTESİNDE HEDEF – DAVRANIŞLAR

Hedef 1: Enerji ünitesinde geçen kavramların bilgisi.
Davranışlar:

 1. İş, güç, mekanik enerji, potansiyel enerji, kinetik enerji, bağlanma enerjisi kavramlarının tanımını derste geçen ifadeleriyle yazma / söyleme.
 2. Yukarıdaki kavramlarla bir dizi tanımı eşleştirme.
 3. Yukarıdaki kavramlarla ilgili önermelerin doğru olup olmadığını belirleme.
 4. Verilen bir tanımda boş bırakılan yere ilgili kavramı yazma.
 5. Verilen bir kavramın tanımını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

Hedef 2: Enerji ünitesinde geçen kavramlar arası ilişkileri açıklayabilme.
Davranışlar:

 1. İş ve enerji arasındaki ilişkiyi açıklama.
 2. Basit harmonik hareket yapan bir yayda kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimlerini açıklama.
 3. Kuvvet ve iş arasındaki ilişkiyi belirten bir ifadenin doğru olup olamadığını belirleme.
 4. Bir dizi kavramla, başka bir dizi kavram arasında ilişkili olanları eşleştirme.
 5. Verilen bir kavramın birimini bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 6. Eğik olarak atılan bir cisimde mekanik enerjinin değişimini açıklama.
 7. Mekanik enerjinin korunumunu kısaca ifade etme.
 8. Korunumlu ve korunumsuz kuvveti açıklama.
 9. Korunumlu kuvvetin tanımında boş bırakılan yeri uygun şekilde doldurma.

Hedef 3:  İki cismin çarpışmasındaki olayları açıklayabilme.
Davranışlar:

 1. İki cismin çarpışma çeşitlerini ve bunların sonuçlarını eşleştirme.
 2. İki cismin çarpışmasında olabilecek tüm çarpışmaları açıklama.
 3. İki cismin çarpışmasında mekanik enerjinin her zaman korunduğunu açıklama.
 4. İki cisim arasındaki çarpışma ile ilgili bir tanımda boş bırakılan yere uygun çarpışma çeşidini yazma.

Hedef 4: Enerji çeşitlerini açıklayabilme.
Davranışlar:

 1. Enerji çeşitleri ve formüllerini eşleştirme.
 2. Eğik atış hareketi yapan bir cismin hareketi sırasında sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili bir tanımlamanın doğru olup olmadığını belirleme.
 3. Bir yayın potansiyel enerjisi ve yaya bağlı cismin kinetik enerjisinin yer değiştirmeye bağlı değişimini gösteren bir grafikte, potansiyel enerji ve kinetik enerji ile ilgili bir sorunun  cevabını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 4. Yeryüzüne yakın yükseklikte hareket eden bir cismin enerji değişimleri ile ilgili bir önermenin doğru olup olmadığını belirleme.
 5. Rölativistik kinetik enerji ile klasik enerji arasındaki bağıntıyı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

Hedef 5:
Davranışlar: Bir cisim üzerine yapılan İş’i açıklayabilme.

 1. Hız zaman grafiği verilen bir hareketlinin üzerinde yapılan işle ilgili bir sorunun cevabını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 2. Verilen bir iş birimine eşdeğer olan başka bir birim yazma.
 3. Bir düzlemde belli bir açıyla çekilen bir cisim üzerine yapılan işi bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 4. Kuvvet yol grafiği verilen bir hareketlinin yaptığı işi bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

Hedef 6: Enerjinin kuvvet ve yola göre değişimini açıklayabilme.
Davranışlar:

 1. Kuvvet ve enerji arasındaki ilişkiye dayalı bir önermenin doğru olup olmadığını belirleme.
 2. Enerji – yol grafiği verilen m kütleli bir hareketlinin istenilen bölgedeki ivmesini bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 3. Bir kuvvetin, bir cisim üzerinde hiçbir iş yapmaksızın etki edip etmediğini belirten bir önermenin doğru olup olmadığını belirleme.
 4. Enerjinin  birimini bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

Hedef 7: Enerji hakkında öğrenilenleri farklı durumlara uygulayabilme.
Davranışlar:

 1. Yay ve eğik düzlemden oluşan bir sistemdeki bir cismin hareketi için istenilen değeri bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 2. Basit sarkacın hareketi sırasında enerji değişimlerini açıklama.
 3. Bir yay üzerine serbest olarak düşmeye bırakılan bir cismin yayı sıkıştırma oranını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 4. Sürtünmeli ortamda hareket eden bir cismin enerji değişimi ile ilgili bir sorunun cevabını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 5. Bir dizi eylemsizlik momenti ile bir dizi cismi eşleştirme.
 6. Yayın potansiyel enerjisi konusunda verilen bir tanımda boş bırakılan yeri uygun şekilde doldurma.
 7. Bağlanma enerjisi ve kurtulma enerjisi ifadelerini açıklama.
 8. Sürtünmeli ortamda hareket eden bir cismin enerji değişimi ile ilgili bir ifadenin doğru olup olmadığını belirleme.
 9. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ile ilgili bir ifadenin doğru olup olmadığını belirleme. 

Hedef 8:  Mekanik enerjinin korunumu ile ilgili doğan bir sorunu çözebilme.
Davranışlar:

 1. Mekanik enerjinin korunmaması durumunda mekanik enerjiye ne olduğunu bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 2. Bir düzlemde hareket eden bir cismin mekanik enerjisinin kaybını azaltmak için yapılması gerekenleri bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 3. Aynı kütleli iki cisimden biri bir eğik düzlemden yuvarlanarak diğeri kayarak iniyorsa enerjileri ile ilgili bir sorunun cevabını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 4. Eğik düzlemde serbest bırakılan bir cismin alt noktaya ulaştığında sahip olduğu hızı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

Hedef 9: Korunum ilkelerini farklı durumlara uygulayabilme.
Davranışlar:

 1. Dünyanın tam küresel olması durumunda kendi ekseni etrafındaki hareketi ile ilgili ne söylenebileceğini bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.
 2. Dünyada kutup bölgelerinden ekvatoral kısımlara gidildikçe volkanik dağların artışını kısaca ifade etme.
 3. Dönen bir tabla üzerinde duran bir kişinin herhangi bir dış etki olmadan kendi başına hızını nasıl değiştirebileceğini açıklama.
 4. Bir cismin kurtulma enerjisi ile ilgili bir ifadede boş bırakılan yeri uygun şekilde doldurma.
 5. Yukarı doğru düşey olarak fırlatılan cismin tepe konumda toplam enerjisinin potansiyel enerjiye eşit olduğu ile ilgili bir önermenin doğru olup olmadığını belirleme.
 6. Korunumlu kuvvetin yapacağı bir işin işareti ile ilgili bir önermenin doğru olup olmadığını belirleme.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here