Enerji Konusunda Günlük Ders Planı Örneği

0
10429

A. BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin Adı: Fizik 2
Sınıf: 10/A, 10/C
Ünitenin Adı: Enerji
Süre: 2×45 dakika
Öğretmenin Adı – Soyadı:
Öğrenme – Öğretme Strateji ve Yöntemleri: Problem Çözme Yöntemi, Soru – Cevap Yöntemi, Demonstrasyon Yöntemi, Düz Anlatım
Kaynak Kitaplar: M.E.B. Fizik 2
Araç – Gereçler: Ampermetre DC (0 – 5 A), çengelli ağırlık takımı, dinamik arabası, elektrik motoru (3 V), güç kaynağı DC (0 – 2 V), hareket kaydedici, makara, reosta, telem şeridi, voltmetre DC (0 – 15 V)

Dersten Önce Yapılacak Etkinlikler:

 1. Öğretmenin enerji ile ilgili kaynakları belirlemesi, bunları öğrencilere söylemesi, onlardan okumalarını ve soracakları soruları saptamalarını istemesi.
 2. Bir hafta önce öğretmen öğrencilere çevrelerinde gördükleri enerji ile ilgili uygulamaları tespit etmelerini söyler.

Konunun Örüntüsü:

 • İş – Enerji
 • Kinetik Enerji
  • Yapılan iş ve kinetik enerji
  • Sürtünmeli etkileşmelerde kinetik enerji kaybı
  • Kinetik enerjinin korunumu
 • Potansiyel enerji
  • Yer çekim alanı
  • Yer çekimi potansiyel enerjisi
 • Mekanik enerjinin korunumu

Ana Nokta: Doğada bilinen birçok enerji türleri vardır. Bu enerjiler günlük yaşamda bir işlevi yerine getirmek için kullanılır. Bütün enerjiler gibi cisimlerin hareketlerinde de işin enerjiye veya enerjinin işe dönüşümü söz konusudur. İş – enerji ilişkisini bilmek, çevredeki hareketli olayların oluşum ve gelişimini, teknolojinin işleyişini anlamayı, enerji tasarrufu yollarını fark etmeyi sağlar.

Yardımcı Noktalar: Bu bölüm daha sonraki konular için temel oluştururken, tüm konular için farklı bir bakış açısı da kazandıracaktır.

Hedef 1: Enerji çeşitlerini kavrayabilme
Davranışlar:

 • Kinetik enerji kavramını açıklama
 • Potansiyel enerji kavramını açılama
 • Yer çekimi potansiyel enerjisini formülleştirme

Hedef 2: Mekanik enerjinin korunumunu uygulayabilme
Davranışlar:

 • Sürtünmenin mekanik enerjinin değişimine etkisini deneyle açıklama.
 • Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümünü deneyle gösterme.
 • Mekanik enerjinin korunumu ile ilgili problemler çözme.

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ:

 

 • Dikkati Çekme: Öğretmenin öğrencilerden enerji türleri ve örneklendirebildikleri dönüşümlerini hatırlamalarını istemesi.
 • Güdüleme:  Öğrencilere hiçbir zaman enerjinin kaybolamayacağını ve enerji kaybı olduğu sanılan durumlarda enerjinin başka bir enerji türüne dönüştüğünü söylemesi.
 • Gözden Geçirme: Günlük hayatta enerjinin korunumdan nasıl faydalanıldığını ve enerji dönüşümlerini kavrayabileceksiniz.
 • Derse Geçiş: Kinetik enerji – iş ilişkisini dinamik arabaları kullanarak gösteren bir gösteri deneyinin yapılması.

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ:

 

 • Etkinlikler: İş – Enerji, Kinetik Enerji,Yapılan iş ve kinetik enerji, Sürtünmeli etkileşmelerde kinetik enerji kaybı, Kinetik enerjinin korunumu, Potansiyel enerji, Yer çekim alanı, Yer çekimi potansiyel enerjisi, Mekanik enerjinin korunumu kavramlarının öğrencilere düz anlatım ve demonstrasyon teknikleriyle anlatılması ve bu konularda ortaya çıkarılacak bir problemin çözdürülmesi.

Yerçekimi potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümünü inceleyen bir deney tasarlamalarını ve yapmalarının sağlanması.

 • Ara Özet: Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Enerji daima korunur hiçbir zaman kaybolmaz. Başka enerji türlerine dönüşebilir. Mekanik enerji kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Serbest düşen bir cismin sahip olduğu potansiyel enerji kademeli olarak kinetik enerjiye dönüşür. Yeryüzünden fırlatılan bir cismin çekim etkisinden kurtulabilmesi için verilmesi gereken enerjiye bağlanma enerjisi denir.
 • Ara Geçiş: Öğretmen öğrencilere konu ile ilgili anlatamadığı noktaların olup olmadığını, varsa hangi konuların olduğunu sorması ve bunların farklı yönlerden anlatılması.

D. SONUÇ BÖLÜMÜ

 1. Son Özet: Enerjinin çok önemli bir kavram olduğu ve yapılacak olan bütün uygulamalarda enerji kaybının minimum düzeyde tutulmasının sağlanmasının çok önemli olduğu söylenir.
 2. Tekrar Güdülüme: Enerji değişimlerinin günlük hayatta bir çok yerde karşımıza çıktığını belirtme ve salıncakta sallanma, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma gibi olayları örnek verme.
 3. Kapanış: Bir sonraki ders için itme ve momentum konusunu çalışmalarını söylenmesi ve dersi bitirmesi.

 E.DEĞERLENDİRME

 1. Kinetik enerji kavramını açıklayınız?
 2. Potansiyel enerji kavramını açıklayınız?
 3. Sürtünme sonucu kinetik enerji hangi enerjiye dönüşür?
 4. İş – enerji prensibini açıklayınız?
 5. Mekanik enerjinin korunumunu açıklayınız?
 6. Yer çekimi potansiyel enerjisi nedir?

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here