Emile Durkheim

0
2408

15 Nisan 1858 yılında Epinal-Loren’de dünyaya geldi. Felsefe
öğretmenliği yaptı. 1885 de Almanya’da bulundu Fransa’ya dönüşte
yayımladığı makaleler ilgi topladı. 1887 Bordeaux Üniversitesi’nde ders
vermeye başladı. 1902 de Sorbonne Edebiyat Fakültesi’nde çalışmalarını
sürdürdü. 1906 da Buisson’un ölümü üzerine Sorbonne Eğitimbilim
Profesörlüğüne getirildi.

Durkheim toplumbilimi kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen
bir bilim durumuna getirdi. Auguste Comte’un fiziği, Herbert Spencer’in
biyolojiyi örnek alıp inceledikleri toplumsal olaylar ona göre yalnız
kendi türünden olaylarla açıklanabilir, "toplumsal olay" bireye bağlı
ve bireyle başlayıp biten bir süreç değildir. Toplumsal olay bireyi
aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal olaya katılmak
kaçınılmaz bir zorunluktur. Çünkü toplumsal olaylar; genel zorunlu
bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk,
ahlâk, siyaset, bilim ve sanat türünden olaylardır. Durkheim bireyi
bireyselliği toplum içinde tümüyle eritmez. İnsanın kendine özgü
bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel
doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular:
bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren
olguları üzerine yargılarına temel dayanak olur. Toplum bir başka
yanıyla da insana ilişkin her kurumun temeli olup doğal bir bileşimdir.
Kurumlar örneğin din ve Tanrı anlayışı da topluma bağlıdır ve onunla
birlikte gelişip evrimleşir.

15 Kasım 1917’de Paris’te ölmüştür.

Türkçede yayımlanmış eserleri:

* Ahlaksal terbiye – 1938
* Ahlak ve hukuk kaideleri hakkında dersler – 1947
* Meslek ahlakı – 1949, 1962
* Ceza evriminin iki kanunu, 1966
* Dini Hayatın İlkel Biçimleri, 2005Ataç yayınları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here