Eğik Atış

0
16369

Şekildeki futbolcunun vurduğu top, hareketleri boyunca eğrisel yollar izlerler. Topun ilk vuruş anında kazandığı hız yatayla bel­li bir açı yapacak şekildedir. Bunun gibi yatayla açı ya­pacak şekilde ilk hızla atılan bir cismin hareketine eğik atış hareketi denir.

Eğik atış hareketi yapan bir cisim, yatayda ve düşeyde olmak üzere iki boyutta yani bir düzlemde hareket eder. Eğik atılan cisimler yatayda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahiptir .Bu da cisimlerin yatayda sabit hızlı hareket ettiklerini gös­terir. Düşeyde ise aşağı yönlü ve sabit olan yer çekimi ivmesi g ile hareket ederler, ilk atıldıkları anda, atılma hızının düşey bileşeni maksimum değere sahiptir. Yu­karı yönlü olan düşey hız bileşeni yer çekiminin etkisiy­le gittikçe azalır ve bir müddet sonra sıfır olur. Bu anda cisim düşeyde çıkabileceği maksimum yüksekliğe çık­mıştır. Bundan sonra cisim geri dönerek aşağı yönlü serbest düşme hareketi yapar ve düşey hız bileşeni g ivmesiyle giderek artar. Atıldığı seviyeye geldiği anda­ki hızı, ilk atıldığı hızın düşey bileşeniyle aynı büyüklükte fakat zıt yöndedir.

Eğik atış hareketi, düşeyde aşağıdan yukarıya düşey atış, yatayda ise sabit hızlı hareketin bileşik hareketidir.O halde;
Yatayla q açısı yapacak şekilde Vo ilk hızıyla atılan bir cismin aslında şu iki hareketi birden yapmıştır.

1. Yatayda: Vox=VoCosq hızıyla sabit hızlı hareket
2. Düşeyde : Voy=VoSinq ilk hızıyla aşağıdan yukarıya düşey atış hareketiHer hangi bir andaki yer değiştirme,

şeklinde olur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here