Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0
26603

Hareket grafikleri bir cismin hareketini açıklamak için kullanılan grafiksel gösterim şekilleridir. Düzgün doğrusal hareket eden bir cisim için hareket grafiklerinden bahsedelim.

  1. Konum – Zaman grafikleri
  • Konum zaman grafikleri cismin hareket sürsince hangi anda hangi konumda bulunduğunu  bize gösteren grafiklerdir. Bu grafiklerde eğim bize hız değerini verir.
  • Konum zaman grafiğinde yer alan yatay çizgi, cismin o kısımda durduğunu belirtir. (Hızı sıfırdır)
  • Belli bir eğime sahip çizgi bize cismin o kısımlarda belli bir hızla hareket ettiğini söyler.

Örnek olarak aşağıda yer alan konum zaman grafiğini yorumlayalım.

Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi yatay eksen zamanı düşey eksen ise konumu göstermektedir. Yatay eksenden (zaman değerlerinin yer aldığı eksen)dik olarak çıkan bir doğru düşünün, bu doğrunun grafik çizgisini kestiği noktadan düşey eksene yani konum değerlerinin bulunduğu eksene bir çizgi çekerseniz, bu çizginin ekseni kestiği nokta, cismin o anki konumunu bize verir. Örnein 1. saatten yukarı çıkan doğrunun grafiği kestiği noktadan yatay eksene çizeceğimiz doğru 100 değerinin olduğu yeri işaret edecektir. Buradan anlaşılması gereken bu cismin hareketin 1. saatinde konumunun 100 km olduğudur. Grafiğin diğer kısımlarını da siz yorumlamaya çalışın. Sizce bu cisim hangi zaman aralığında en hızlı şekilde hareket etmiştir?

  1. Hız –Zaman grafikleri
  • Düzgün doğrusal hareket yapn bir cismin hız zaman grafiği sadece yatay doğrulardan oluşur. 
  • Bu yatay doğrular altında kalan alan bize yerdeğiştirmeyi verir.

Aşağıda bir hız zaman grafiği yer almaktadır. Bu grafiğe baktığımızda cismin ilk 3 saatte 80 km/h hızla gittiğini sonraki 3 saatte 40 km/h ile yoluna devam ettiğini ve son 2 saatte ise 120 km/h hıza sahip olduğunu görüyoruz. Peki sizce bu harket boyunca bu cismin toplam yerdeğiştirmesi kaç km olmuştur?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here