Dünyada, Türkiye’nin 62 katı kadar alan çölleşti

0
1473


Dünya genelinde, insan müdahalesi sonucunda yaklaşık 48 milyon kilometrekare alan çölleşti. 110 ülke, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor…

ANKARA – Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 9. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Özel İhtisas Komisyonunun hazırladığı “Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi” başlıklı raporda, dünyadaki çölleşme tehlikesine dikkat çekildi.

Rapora göre, dünya nüfusunun hızlı artışı, beraberinde arazi bozulmalarını getirdi. Aşırı otlatma, ormansızlaşma, yanlış tarımsal faaliyetler ve yanlış arazi kullanımı sonucu, dünya arazilerinin yüzde 26’sına karşılık gelen 1,2 milyar hektarlık alan, bozulma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Karasal alanların yüzde 15’i, insan aktiviteleri nedeniyle tahrip oldu. Bozulan bu alanların yüzde 55,7’sinde su erozyonu, yüzde 27,6’sında rüzgar erozyonu, yüzde 12,5’inde kimyasal değişmeler, yüzde 4,2’sinde de fiziksel değişmeler görüldü.

ÇÖLLEŞMEDEN 900 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR
Dünya genelinde insan müdahalesi sonucunda çölleşen alan 48,3 milyon kilometrekare ve bu değer 900 milyon kişiyi etkiliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, çölleşmenin genel maliyetinin, yılda yaklaşık 42 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde, yılda 0,5-2 ton hektar yerinden taşınıyor, 24 milyar ton toprağın ise kaybolduğu tahmin ediliyor.

Rapora göre, dünya genelinde toplam kara alanının yüzde 30’u, 5,2 milyar hektar kuru tarım alanlarının yüzde 70’i çölleşme ve arazi bozulmasından etkileniyor, her yıl 60 bin kilometrekare alan çölleşiyor.

110 ülke, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya ve kurak alana sahip. Afrika’da kurak alanların yüzde 73’ünü kapsayan 1 milyon hektarın üzerinde arazi, orta derecede veya ciddi bir çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Asya’da 1,4 milyon hektar alan, aynı şekilde etkileniyor.

Kuzey Amerika, yüzde 74 ile en fazla ciddi veya orta derecede çölleşmiş kurak alana sahip kıta konumunda bulunuyor.

Kaynak:AA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here