Bir Zaman Makinesi Konsepti!

0
2248

zamande0yy3.jpg - 97.86 KB

Yeni yapılan araştırmaların akabinde yeni bir zaman makinesi konsepti ortaya konulmak üzere. Bu yeni konsepte göre gelecekte, geçmişe yolculuk yapabilen bir zaman makinesi yapılabilir.

LiveScience.com – KBT HABER – Kuark Science

İleriki yıllarda elbette ki bu konsept yani taslak üzerine yeni fikirler eklenerek bu taslaktan farklı bir makine yapılabilir ancak bu taslak asla bir fantastik düşüncenin ürünü değildir, bu taslak teoriksel çalışmaların ürünüdür. Ancak bu fikir çok yeni ve şu an ki teknoloji ile üretilmesi zor bir makine taslağı var. Zaman makinesinin yapılması zamanda geçmişe yolculukla ilgili soruların ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Zaman makinesi araştırmacıları uzay ve zamanın eğrilmesinden kaynaklanan kütlesel çekim kuvvetini sık sık araştırırlar. Zaman yolculuğu araştırmacıları eğilen uzay zamanı temel aldığında zaman çizgisi üzerinde bir ilmek oluşturarak geri dönüşe olanak sağlamaya çalışırlar teorikte ve buna da teknik olarak “kapalı eğri zaman” denilmektedir.“Sürekli olan eğrilmeyi biz biliyoruz, biz biliyoruz ki eğriler her zaman var ama biz bunların daha güçlü olmasını ve zaman çizgilerine yakın yerlerde kapalı eğrilerin özel bir şekil almasını istiyoruz” dedi. Hayfa’da yer alan İsrail Teknik Enstitü’den Teorik Fizikçi Amos Ori; "Bu söylediğim şekildeki gibi bir yolla uzay ve zamanı kullanabilmenin mümkün olup olmadığını araştırmaya çalışıyoruz. Birçok bilim adamı kuşkulu baksa da zamanda yolculuk mümkün sayılabilir. Örneğin zaman makineleri negatif enerji yoğunluklu bir egzotik maddeden oluşabilir. Bu egzotik madde bir takım tuhaf özelliklere de sahiptir; itildiğinde bilinen bir maddenin hareket edeceği yönden farklı bir yöne doğru hareket eder. Böylece teorik olarak zaman makinesi desteklenmekte idi, ama eğer yapılsa idi, sadece niceliksel olarak çok küçük bir zaman makinesi yapılabilirdi." Ori’den sonra araştırmacılar egzotik madde olmadan da zaman makinesinin yapılabilirliğini araştırmaktalar, bir engel zamanda yolculuğu engellemektedir. Ori’nin çalışmalarının başlangıcında, temelinde yatan unsur ise içi boş dolu bir kürenin (örnek olarak simit) içindeki deliği bilinen madde ile sarılmasıdır. Bu simit örneğindeki boş kısmımızı saran yani simidin hamurlu olan kısmı bilinen maddeden oluşmaktadır ve bu boş kısım ise bilinmeyen madde; yani egzotik maddeden. Ori işte bu egzotik maddenin olduğu yerde zaman makinesi ile yolculuğun yapılabileceğini teorik olarak düşünüyor. İşte buradaki engel ise simidin hamurlu kısmı yani bilinen madde! “Biz zamandaki bu kapalı ilmekler hakkında konuşmaktayız ve en basit kapalı ilmeklerin şekli çember şeklindedir, yüzük şeklinde bir deliktir onlar” diye açıklamakta Ori. İçi boş bir küre yani simit şeklindeki bir biçim bir vakum altında, uzay zaman içinde, kapalı uzay zaman eğriliğinde kütle çekimsel alanların etkisinde kalarak bu alanların üzerinde bir hareket yapıyor. Bunu şöyle açıklayabilmek de mümkün, bir simit yüzeyi gibi bir yerde seyahat eden birisini düşünün ve bu simit yüzeyinden merkezdeki noktaya doğru dairesel hareket ettikçe geçmişe gittiğini farz edin. Ori, zaman makinesinin kendisinin olduğu uzay-zamanda olduğunu söylemektedir. “Eğer biz yaratabilseydik uygun şartları oluşturup geçmişe yolculuk yaptıktan sonra kendi zamanımıza dönebilirdik” diye de eklemiş Ori. Physical Review D. Dergisinin 3 Ağustos 2007 tarihli sayısında Ori zaman makinesinin yapımı için şu an ki sınırlamaların önemli olduğunu vurguladı ve zamanda yolculuğun bir makine ile gerçekleşmesi halinde ise geçmişe yolculuğun zaman makinesinin inşa edilmesinden önceki tarihlere yapılamayacağını belirtti. Açıkça demek istediği şu idi, zaman makinesi ne zaman icat edilirse ondan sonraki süreçlerde zamanda yolculuktan bahsedilebilir yani 2020 yılında zaman makinesi icat edildi ise 2020’den önceki dönemlere zaman makinesi olmadığı için yolculuk edilemez demiştir. “Birkaç engel kalır, yine de. Kütlesel çekim alanlarının kapalı zaman eğrilerinden çok güçlü olmasının bir zorunluluk olmasından dolayı karadelikler de kaybolunabilinir. Bugün insanoğlu böyle güçlü kütlesel çekim alanları oluşturamamaktadır ve bizler hiçbir şekilde böyle devasa kuvvetli büyük kütlesel çekim alanlarını kontrol edemeyiz.” demiştir Ori. Peki zaman makinesi yapılabilse teknik olarak mümkün mü? Kütlesel çekim alanları özel yollarla kontrol edilebilirse, doğru yollar belirlenirse ve bu konu ile ilgili karmaşık hesaplamalar doğru yapılırsa neden olmasın? Sonra Ori şunları da eklemeyi ihmal etmedi, en ufak bir hatada veya problemde bilinmeyen sonuçlar oluşabilir. Son olarak da Medford’dan Tufts Üniversitesi Teorik Fizikçisi Ken Olum şunları ekledi: “Ori’nin dedikleri önemlidir eğer doğruysa, gerçekten bazı bu türden ilmek delikleri vardır. Bu yüzden çok iyi incelenmelidir bu çalışmalar. Neyin mümkün olduğunu, bizler ne çeşit verilere sahip olabiliriz ya da ne tür bilgilere erişemeyiz gibi unsurları kesinliklerin artmasıyla anlaşılabilir hale getireceğiz.”

Çeviri: Belgin ERGİN,  Gökhan ATMACA

Kaynak:  http://www.kuark.org/bilim/index.php?option=com_content&task=view&id=1035&Itemid=1 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here