Atom ve Madde

0
9602

Çevremize baktığımız zaman canlı ve cansız birçok varlığı görürüz. Aklı ile düşünen ve mülahaza eden insanoğlu, tarih boyunca çevresinde gördüğü ve daha da ileri boyutta olarak gökyüzünde gördüğü şeylerin değerlendirmesini yapmış ve zaman içerisinde özelliklede 20. yüzyılda büyük gelişmeler sonucunda olayları daha iyi idrak etmiştir. İnsanoğlu, mikroskobunda bulunması sonucu sadece gözle görebildiği varlıkların değil gözle göremediği varlıkların da olduğunu tespit etmiştir. Olayları geniş açıdan ele alan insanoğlu, eliyle tutabildiği ve gözüyle görebildiği her şeye madde adını vermiş ve bu terim yıllar içerisinde eliyle tutamadığı ve gözüyle göremediği birçok şeyede ad olmuştur. Nedir madde?Yeni yüzyılımızın en güzel ve en bariz açıklaması; hacmi ve kütlesi olan her şey…Mikroskobun bulunması ve biyoloji ilmindeki bariz gelişmeler sonucunda insanoğlu hacmi ve kütlesi olan her şeyi göremediğini de keşfetmiştir.Zaman içerisinde fizik ilminin gelişimi ile elektron ve x dalgası mikroskopları da bulunmuş ve mikrobiyolojik canlılardan daha küçük şeylerinde madde sınıfı içerisine konulmasına neden olmuştur. Evet, çok küçük boyutlarda olan ve 20 yüzyılın en önemli terimlerinden birisi olan şey "atom"dur. Kısaca atom, maddenin en küçük yapıtaşı olarak ele alınmış ve bugün de ders kitaplarında aynı şekilde ele alınmaktadır .Atom, maddenin en küçük yapıtaşı olup, kendisinden daha küçük parçaya ayrılamayan birer yapıtaşıdır. Aslında atom daha ufak yapılardan oluşmakta ve bunlara sırasıyla elektron, nötron ve proton adı verilmektedir. Proton ve nötrondan oluşmuş olan çekirdeğin etrafında dönen elektronlar ve işte size basit bir atom modeli…İşin ilginç tarafı ise protonların birbirini itmesi ve elektronlarında birbirini itmesi ve bu ikilemde proton ve elektronların birbirini çekmesi. Aynen güneş sistemimizdeki gibi bir çekirdek etrafında dönmeyi sağlayan denge bu küçük nesnelerin içerisinde yer almıştır. Ne çekim gücü sonucu çekirdeğe yapışan elektronlar ve ne de birbirini iterek dağılan protonlar, bu büyük denge etrafında devam eden bir sistem… webmaster@lutfisahin.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here