2008 yılı TÜBİTAK Ödülleri sahiplerini buldu

0
1563


2008 Yılı TÜBİTAK Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel
Ödülü ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme
çalışmalarının sonuçlandığı bildirildi.

ANKARA – TÜBİTAK’tan yapılan yazılı
açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2008 yılında 3 Bilim
Ödülü, 18 Teşvik Ödülü ve 1 TÜBİTAK Özel Ödülü verilmesine karar
verildi. Bu yıl Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.

TÜBİTAK “Bilim” ödülünü almaya layık görülen bilim adamları şöyle:

Temel Bilimler Alanı:

*
Prof. Dr. Metin Gürses (Bilkent Ü. Matematik BÖlümü): “Matematiksel
Fizik alanında Einstein Alan Denklemlerinin Çözülebilirliği konusundaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Prof. Dr. Mehmet E. Şengün Özsöz (Ege Ü. Eczacılık Fakültesi):
“Biyolojik madde algılayıcı sensörler (biyosensörler) alanında
elektrokimyasal enzim ve DNA biyosensörleri geliştirme konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

Sosyal Bilimler Alanı:

*
Prof. Dr. Mehmet Baç (Sabancı Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi):
“Mikroekonomi alanında kurumlarda yolsuzluk ve rüşvet gibi yetkilerin
kötüye kullanımını engellemeye yönelik denetim, ödül ve ceza sistemi
tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”


TEŞVİK ÖDÜLLERİ

TÜBİTAK Teşvik Ödüllerini alanlar da şunlar:

Temel Bilimler Alanı:

*
Doç. Dr. Cemsinan Deliduman (İTÜ Fizik Bölümü): “Teorik yüksek enerji
fiziği alanında sicim kuramı, konformal alan kuramı ve takassız
geometri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Doç. Dr. Ersin Göğüş (Sabancı Ü. Mühendislik Fakültesi): “Astrofizik
alanında nötron yıldızı, kara delikler ve gama ışını patlamaları
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Doç. Dr. Ali Kaya (Boğaziçi Ü. Fizik Bölümü) : “Süpersicim/M teorileri
alanında sicim/zar gazları kozmolojisi konusundaki uluslararası düzeyde
üstün nitelikli çalışmaları”

*
Yrd. Doç. Dr. Alper Kiraz (Koç Ü. Fizik Bölümü) : “Optik alanında optik
mikrokovukların spektroskopik incelenmesi konusundaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

Mühendislik Bilimleri Alanı:

*
Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu (Boğaziçi Ü. Kimya Mühendisliği):
“Heterojen kataliz alanında katalitik hidrojen üretimi ve değerli
hidrokarbonların/olefinlerin katalitik yolla eldesi için katalizör
geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları”

*
Prof. Dr. Orhan Aydın (KTÜ Makine Mühendisliği): “Makine Mühendisliği
alanında mikroelektromekanik sistemlerde (MEMS) akış ve ısı geçişi,
kapalı ortamlarda doğal ve karma taşınım, kurutma ve enerji depolama
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Doç. Dr. Ş. İlker Birbil (Sabancı Ü.) : “Endüstri mühendisliği ve
yönetim bilimleri alanında, üretim planlama ve envanter kontrol ile
yöneylem araştırması -özellikle global eniyileme- konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Prof. Dr. Tuğrul Dayar (Bilkent Ü. Bilgisayar Mühendisliği): “Başarım
modellemesi alanında oluşturulan seyrek ve Kronecker gösterimli büyük
Markov zincirlerinin dolaylı yöntemlerle başarım değerlerinin hesap
edilmesi ve rassal karşılaştırma yöntemiyle başarım değerleri üzerinde
sınırlar bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları”

*
Doç. Dr. A. Arif Ergin (Gebze YTE Elektronik Mühendisliği):
“Hesaplamalı Elektromanyetik alanında Zamanda Adımlama Metodu, bu
metodun hızlandırılması ve Fiziksel Optik yöntemi konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Doç. Dr. İsmail Koyuncu (İTÜ İnşaat Fakültesi): “Çevre Mühendisliği
alanında Membran Teknolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün
nitelikli çalışmaları”

Sağlık Bilimleri Alanı:

*
Doç. Dr. Zafer C. Çehreli (Hacettepe Ü. Dişhekimliği Fakültesi):
“Dişhekimliği alanında Dental Biomateryaller konusundaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Prof. Dr. Alper B. İskit (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi): “Farmakoloji
alanında septik şok konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları”

*
Doç. Dr. Yasemin (Gürsoy) Özdemir (Hacettepe Ü. Nörolojik Bilimler ve
Psikiyatri Enstitüsü): Nörolojik Bilimler alanında Serebral
iskemi/reperfüzyon hasarı (felç,inme) konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları

*
Doç. Dr. Mustafa Tekin (Ankara ü. Tıp Fakültesi): “Klinik ve moleküler
genetik alanında işitme kayıplarının genetik özellikleri konusundaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Doç. Dr. Okan Bülent Yıldız (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi): “Polikistik
over sendromu (PKOS) alanında metabolik bozukluklar, uzun dönem sağlık
riskleri, ailesel etkilenim ve tedavi konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

*
Yrd. Doç. Dr. Mahmut İlker Yılmaz (GATA Nefroloji Bilim Dalı):
“Nefroloji alanında önemli yer tutan kronik böbrek hastalığı (KBH),
proteinüri ve böbrek nakli durumlarında endotel disfonksiyonunun
oksidatif stres, inflamasyon, nitrik oksit metabolizması ve
adipositokinler ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde
üstün nitelikli alışmaları”

Sosyal Bilimler Alanı:

*
Yrd. Doç. Dr. Selva Demiralp (Koç Ü.): “İktisat alanında Parasal
Ekonomi ve Yapısal VAR konularındaki uluslararası düzeyde üstün
nitelikli çalışmaları”

*
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürel (Boğaziçi Ü. Eğitim Fakültesi): “Uygulamalı
Dilbilim alanında anadil kaybı ile yabancı dil ediniminin
karşılaştırması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları”


TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu
yıl TÜBİTAK Özel Ödülü’ne Boston Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Selim
Ünlü layık görüldü. Ünlü, “Optoelektronik ve nanoteknoloji alanında
yüksek performanslı fotodetektörler, yakın alan taramalı mikroskopi ve
yüksek çözünürlüklü yüzey altı mikroskopi konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” dolayısıyla ödül kazandı.

Kaynak:AA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here