Lise Fizik Programının İçeriği ve Yaşam Örnekleri
Bölüm A: Kişisel Bilgiler
Aşağıdaki kişisel bilgilerinizle ilgili soruları cevaplayınız. Yıldızlı (*) sorular cevaplanması zorunlu olanlardır.Bu alana sadece rakam yazilabilirBölüm B: Potansiyel Konular
Aşağıda lise fizik programı için potansiyel konular verilmiştir. Her konunun program için gerekliliğini, uygun rakamı işaretleyerek belirtiniz. (1-Gerekli Değil, 5-Vazgeçilmez)

1 2 3 4 5 Cevap Yok
Maddenin Halleri (Katı, Sıvı, Gaz ve Plazmanın Özellikleri)
Esneklik
Sertlik
Dayanıklılık
Kütle ve Ağırlık
Özkütle
Yüzey Gerilimi
Kaldırma Kuvveti (Yüzme Prensibi)
Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç
Isı ve Sıcaklık
Genleşme
Hal Değişimi
Termodinamiğin Temel Kanunları
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Vektörler
Kuvvet
Moment
Kütle ve Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Düzgün Doğrusal ve Sabit İvmeli Hareket
Newton'un Hareket Kanunları
Yeryüzünde Hereket (Serbest Düşme, Atışlar vs...)
Düzgün Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Kütlenin Hıza Göre Değişimi
1 2 3 4 5 Cevap Yok
İş-Güç-Enerji
Enerjinin Korunumu
Einstein'a Göre Enerji
İtme ve Momentum
Momentumun Korunumu
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Elektriklenme
Elektrik Yükünün Ölçülmesi: Elektroskop
Coulomb Kanunu
Elektrik Alan
Sığa
Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Fark
Elektriksel Potansiyel Enerji
Yüklü Parçacıkların Elektrik Alandaki Hareketi
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Özdirenç
Direncin Sıcaklıkla Değişimi
Süperiletkenlik
Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması
Ohm Yasası
Kondansatörler
Elektromotor Kuvveti
Üreteçlerin Bağlanması
Elektrik Enerjisi ve Güç
Elektrik Akımının Yaptığı İş: Joule Kanunu
Kirchoff Yasaları
Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri (Elektroliz)
Digital Elektronik
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Manyetizma (Mıknatıslar, Manyetik Kutup, vs...)
Yerin Manyetik Alanı
Elektromanyetik İndüksiyon
Faraday Yasası
Öz indüksiyon
Maxwell Denklemleri
Alternatif Akım
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Gölge
Düz Ayna
Küresel Aynalar
Mercekler
Işığın Kırılması (Snell Yasası, Kırılma İndisi, Tam Yansıma vs...)
Işığın Prizmada Renklere Ayrılması
Göz Kusurları (Miyop, Hipermetrop, Astigmat vs...)
Aydınlanma
Renkler
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Yay Dalgaları
Yay Dalgalarında Girişim
Su Dalgaları
Su Dalgalarında Girişim ve Kırınım
Ses Dalgaları
Doppler Etkisi
Işığın Dalga Modeli
Işık Dalgalarında Girişim ve Kırınım
İnce Zarlarda Girişim
Hava Kaması
Elektromanyetik Dalgalar
Polarizasyon
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Atom Modelleri (Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr Atom Modeli)
Modern Atom Teorisi
Enerji Seviyeleri
Işığın Tanecik Modeli
Siyah Cisim Işıması
Fotoelektrik Olay
De Broglie Dalga Boyu
Compton Olayı
Özel Görelilik Teorisi
X-Işınları
Çekirdeğin Yapısı
Radyoaktiflik
Nükleer Enerji
Parçacıklar ve Antiparçacıklar
Quarklar ve Antiquarklar
1 2 3 4 5 Cevap Yok
Kepler Kanunları
Newton’un Genel Çekim Kanunu
Gezegenler
Yıldızlar (Yıldızların yapısı, nötron yıldızları vs...)
Evrenin Yaşı
Quasarlar
Galaksiler
Karadelikler
Bölüm C: Potansiyel Yaşam Örnekleri
Aşağıda lise fizik programı için potansiyel yaşam örnekleri verilmiştir. Her yaşam örneğinin program için gerekliliğini, uygun rakamı işaretleyerek belirtiniz. (1-Gerekli Değil, 5-Vazgeçilmez)

1 2 3 4 5 Cevap Yok
Jeneratörler ve Motorlar
Barajlarda Elektrik Üretimi
Evlerimizdeki Elektrik Tesisatı
Metal Kaplamacılık
Galvanometre, Ampermetre, Voltmetre
Transformatörler
Tüplü Televizyonlar
LCD Televizyonlar
Plazma Televizyonlar
Ampul ve Floresan Lamba
Fotokopi Makinesi
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
Lazer Yazıcılar
Fren Sistemleri
Spor Dalları (Futbol, basketbol, bilardo, uzun atlama, yüksek atlama gibi....)
Doğal Afetler (Deprem, tsunami, vs...)
Gökkuşağı
Müzik Aletleri
Projektör
Fiber Optik Kablolar
Kuzey (Kutup) Işıkları
Lazerler
Optik Veri Depolama Ortamları (CD, DVD, Blu-ray Disc)
Hologram
Mikrodalga Fırın
Teleskop
Mikroskop
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Nükleer Tanı ve Tedavi Yöntemleri (Gama Kameraları, Radyoterapi vs...)
Nükleer Atıklar
Ultrason Cihazı
Güneş Enerjisi
Polis Radarları
Endoskopi
Kablosuz İletişim (Cep Telefonları, Bluetooth, Kablosuz İnternet vs...)
Nanoteknoloji
Parçacık Hızlandırıcılar