Kavram Yanılgıları – Enerji

Araştırmalar sonucunda görülmektedir ki öğrenciler fizik konularında bir çok kavram yanılgısına sahiptirler. Öğrencilerin sahip oldukları bu kavram yanılgıları, onların günlük yaşamda çevre ile etkileşimli sonucu ortaya çıkmaktadır ve sınıfa geldiklerinde sahip oldukları bu ön kavramlar ile gelirler. Öğrencilerin sahip olabileceği kavram yanılgılarını bilmek bunları düzeltmek için çaba sarfetmenin ilk adımlarındandır.

Burada önemli bir fizik kavramı olan "enerji" hakkında sahip olunan bazı kavram yanılgılarının vereceğiz. Önümüzdeki günlerde, kavram yanılgılarını gidermekte bize yardımcı olacak "kavramsal değişim" metodları üzerine yazılarımız olacak.

Continue reading “Kavram Yanılgıları – Enerji” »

Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları

ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

 • Isı sıcakla ters orantılıdır.
 • Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
 • Isı sabittir değişmez
 • Sıcaklık potansiyel enerji ile ilgili bir olaydır.
 • Saf su iyi bir ısı iletkenidir.
 • Su molekülleri arasında ısı iletkenliği vardır
 • Moleküller arası boşluğu fazla olan sıvılar çabuk ısınır
 • Maddelerin sıcaklığı en fazla donma noktalarına kadar düşürülebilir.
 • Mutlak sıfırda madde kaybolur.
 • Cisimler donma noktasına ulaştıktan sonra sıcaklığı değişmez.
 • Isı bir enerji değildir.
 • Isı alışverişlerinde enerji korunmaz.
 • Özısısı küçük olanın ısısıda küçüktür.
 • Kazaklar insanları daha çok ısıtır.
 • Sıcaklıkları Oo C nin altındaki cisimler soğuk cisimlerdir.
 • Soğuk cisimler katı halde bulunurlar.
 • Buharlaşan sıvının sıcaklığı yüksektir.
 • Buharlaşma için sıvı kaynama noktasına ulaşmalıdır.
 • Buharlaşma iç basıncın dış basınca eşit olduğu an gerçekleşir.
 • Soğuk bir ortamda bulunan metal maddeler, aynı ortamda bulunan ahşap maddelerden daha soğuktur.
 • Sıcaklık transfer edilir.

Not: Burada listelediğimiz maddeler "kavram yanılgılarıdır". Örneğin ısı ve sıcaklık aynı kavramlar değildir.

Konu ile ilgili bazı kaynaklar:

 • Aydoğan, S., Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. G. Ü. Gazi Eğitim Facultesi Dergisi, 23: 111-124.
 • Clough, E. E. & Driver, R. (1985). Secondary students’ conceptions of the conduction of heat: bringing together scientific and personal views. Physics Education, 20: 176-182.
 • Erickson, G. L. (1979). Children’s conceptions of heat and temperature. Science Education, 63: 221-230.
 • Eryılmaz, A. & Sürmeli, E. (2002). Üç-aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi
 • Harrison, A. G., Grayson, D. J. & Treagust, D. F. (1999). Investigating a grade 11 student’s evolving conceptions of heat and temperature. Journal of Research in Science Teaching, 36: 55-87