• Çarşamba , 21 Mart 2018

Newton Kanunları Hakkındaki Kavram Yanılgıları

  • Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisme etki eder.
  • Newton kanunları ile kinematik arasında bir ilişki yoktur.
  • Kütle ve ivmeden oluşan, m.a, kuvvettir.
  • Sürtünme hareket doğrultusunda etki edemez.
  • Normal kuvvet cismin ağırlığına eşittir.
  • Denge, cime etki eden bütün kuvvetlerin eşit olması demektir.
  • Sadece hareketli şeyler kuvvet etki ettirebilir, hareketsiz cisimler kuvvet etki ettiremezler.
  • Bir cisme kuvvet uyguladığımızda bu cisim elimizden çıktığı anda (fırlattığımızda) hala o kuvvetin etkisi altındadır.
  • İlgili yazılar