• Pazar , 21 Ocak 2018

Browsing the " Termodinamik "

Entropi ve Zaman İlişkisi – Sıfır Entropi

Entropi ve Zaman İlişkisi – Sıfır Entropi

Termodinamiğin ikinci kanunun da şöyle bir tanımlama yapılmaktadır. “Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır. (Kelvin – Planck Bildirisi)” Termodinamik bir terim olan Entropi bir sistem içerisinde mekanik ...

Read more

Termal İz Perdesi ve Termal Görünmezlik

Termal İz Perdesi ve Termal Görünmezlik

Henüz bilimsel araştırmalar ve teknolojik çalışmalar fiziki olarak görünmezliği sağlayamasa da Singapur Üniversitesi Fizik bölümünde bir araştırma grubu sıcaklık etkisini ortadan kaldırarak termal görünmezlik sağlanabileceğini keşfetti. Pek çok filme konu olan ve savunma sanayinde bir çığır açması beklenen bu buluş ...

Read more

Isı Transferi ve Yalıtım

Isı Transferi ve Yalıtım

Isı transferi üç yolla olur. Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller ...

Read more

İletkenler ve Yalıtkanlar

İletkenler ve Yalıtkanlar

Yeryüzündeki bütün maddeler, atom ‘lardan oluşmuştur.Atom ise ortada bir çekirdek ve bunun etrafındaki değişik yörüngelerde hareket eden  elektronlardan oluşmaktadır. Elektronlar, negatif elektrik yüküne sahiptirler.Bir etkime yolu ile atomdan ayrılan elektronların bir devre içerisindeki hareketi, elektrik akımını oluşturur. Elektronların her madde ...

Read more

Termometreler

Termometreler

Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometre çeşitleri:1.Celcius termometresi(°C): Suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C olarak kabul edilir.2.Fahrenheit termometresi(°F): Suyun donma noktası 32°F, kayna noktası 212°F olarak alınır.3.Reaumur termometresi(°R): Suyun donma noktası 0°R, kaynama noktası 80°R olarak kabul edilir.4.Kelvin termometresi(°K): Suyun ...

Read more

Isı İletimi

Isı İletimi

Isı Alışverişi: Birbiriyle temas halinde bulunan sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alışverişi olur. Sıcak medde ısı vererek soğurken, soğuk madde de bu ısıyı alarak sıcaklığı artar. Bu olay sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder. Böyle bir olayda;Alınan ısı=Verilen ısıQALINAN=QVERİLENEğer hal ...

Read more

Isınan Maddelerde Genleşme

Isınan Maddelerde Genleşme

Genleşme genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır. Katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; ...

Read more

Hal Değiştirme

Bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri arasında geçişler yapmasına hal değiştirme denir. Erime: Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime, erimenin meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir.Donma: Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma, donmanın meydana geldiği ...

Read more