• Çarşamba , 21 Mart 2018

Browsing the " Mekanik "

Kuantum Bilgisayarlar – Yapay Zeka ve Evrim

Kuantum Bilgisayarlar – Yapay Zeka ve Evrim

2011 yılında Amerikan Fizik Topluluğu tarafından yapılan bir toplantıda duyurulan ve kuantum hallerini göz önünde bulundurarak işlem yaptığı öne sürülen kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlara oranla kübitten oluşan seriler içermekte ve çok daha karmaşık işlemleri hızla çözümleyebilmektedir. Kuantum Bilgisayarlar ve Geleceğin ...

Read more

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

Hareket grafikleri bir cismin hareketini açıklamak için kullanılan grafiksel gösterim şekilleridir. Düzgün doğrusal hareket eden bir cisim için hareket grafiklerinden bahsedelim. Konum – Zaman grafikleri Konum zaman grafikleri cismin hareket sürsince hangi anda hangi konumda bulunduğunu  bize gösteren grafiklerdir. Bu ...

Read more

Kuvvet

Kuvvet

Kuvvet, bir cismin başka bir cime uyguladığı itme veya çekme şeklinde olabilecek bir etkileşimdir. Çevremizdeki olayları düşünelim. Evdeki eşyaların yerini değiştirmek istediğimizde o eşyalarla itme veya çekme şeklinde bir etkileşimde bulunuruz. İşte buradaki itme veya çekme kuvvet olarak adlandırılır. Çevremizde ...

Read more

Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Olayı

Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Olayı

Bir gezegenin üzerindeki birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine çekim alanı veya çekim ivmesi denir ve bu vektörel bir büyüklüktür. F = m.g   g : çekim ivmesi   Genel çekim kanununa göre uzayda cisimler birbirlerini kütleleri çarpımıyla doğru, uzaklığın karesi ile ...

Read more

Esneklik

Esneklik

Esneklik Bir cismin kuvvet karşısında şekli, boyu yada hacmi değişebilir.Kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski halini alıyorsa, bu cisme esnek cisim, bu olaya da esneklik denir. Fizikte cisimler esnekliklerine göre 3’e ayrılırlar; *Rijit Cisimler *Plastik Cisimler *Esnek Cisimler Rijit Cisimler Cisme ...

Read more

Kaldırma Kuvveti

Kaldırma Kuvveti

SIVI ve GAZLARIN KALDIRMA KUVVETİ Sıvı içerisine kısmen veya tamamen batan cisimler sıvı tarafından yukarı doğru itilirler. Bu itme kuvveti, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetidir. Sıvıya batırılan bir tahta parçası yukarı çıkmak ister. Tahta parçasının tamamını batacak şekilde sıvı içinde ...

Read more

Kaldıraç

Kaldıraçlar, sabit bir destek etrafında hareket edebilen sağlam çubuklardır. Kaldıracın etrafında döndüğü noktaya destek denir. Uygulanan kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yük ile destek arasındaki uzaklığa yük kolu denir. Bir kaldıraçta kuvvet kolu, yük kolundan ne kadar uzun ...

Read more

Eylemsizlik

Durmakta olan cisimlerin durma istemine, hareket etmekte olan cisimlerin hareket etme istemine eylemsizlik ya da atalet denir. Bir araç hızlanırken içerisindeki cisimler geriye doğru itilir. Araç fren yaptığında içerisindeki cisimler öne doğru itilir. Bu durumlarda cisimlere etkiyen kuvvete eylemsizlik kuvveti ...

Read more

Eylemsizlik momenti

Eylemsizlik momenti veya atalet momenti (SI birimi kilogram metrekare kg m2), dönme hareketi yapan bir cismin dönme eylemsizliğidir. Nasıl ki, duran bir cismin eylemsizliği cismin kütlesidir, öyle de, dönen bir cismin eylemsizliği de eylemsizlik momentidir. Atalet(eylemsizlik) momenti kavramı iki başlık ...

Read more

Eğik Düzlem

Eğik Düzlem, iki ucu arasında yükseklik farkı bulunan yüzey. Tarih öncesi çağlardan beri çeşitli işlerin yapılması için eğik düzlem kullanıldı. Günlük hayatta, uygulanan kuvveti azaltarak işlerin yapımını kolaylaştırmayı sağlayan basit makinelerdendir. Yükü belli bir yüksekliğe kaldırmak için kullanılır. Kuvvetten kazanç ...

Read more