• Pazar , 21 Ocak 2018

Browsing the " Kavram Yanılgıları "

Kavram Yanılgıları – Enerji

Kavram Yanılgıları – Enerji

Araştırmalar sonucunda görülmektedir ki öğrenciler fizik konularında bir çok kavram yanılgısına sahiptirler. Öğrencilerin sahip oldukları bu kavram yanılgıları, onların günlük yaşamda çevre ile etkileşimli sonucu ortaya çıkmaktadır ve sınıfa geldiklerinde sahip oldukları bu ön kavramlar ile gelirler. Öğrencilerin sahip olabileceği ...

Read more

Işık Hakkındaki Kavram Yanılgıları

Işık Hakkındaki Kavram Yanılgıları

Işık sadece ışıktır ve kaynağı yoktur. Işık bir taneciktir. Işık parçacık ve dalga karışımıdır. Işık dalgaları ve radyo dalgaları aynı şey değildir. Işık hızı değişmez. Işık ve madde arasında etkileşme yoktur. Bütün renklerin birleşmesinden siyah oluşur. Kırılma sırasında ışığın rengi ...

Read more

Hareket, Newton Kanunları Konularındaki Yanlış Algılamalar

Hareket, Newton Kanunları Konularındaki Yanlış Algılamalar

SABİT İVMELİ DOĞRUSAL HAREKET 1)Öğrenciler,şekildeki V-t grafiğini çizerken,t-2t zaman aralığında ivme azaldığı için hızın da azaldığını düşünüyorlar.Halbuki hız artmaya devam ediyor,ancak artış miktarı azalıyor. 2)Öğrenciler,t anında hızın yönünün değiştiğini düşünüyorlar.Halbuki hız t anında azalmaya başlamıştır.   NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI 1. ...

Read more

Manyetizma Konusundaki Yanlış Algılamalar

Yanlış Algılamalar Manyetik kutupların ayrılamaması ile ilgili yanlış algılamalar Manyetik alan çizgilerinin yönünün saptanmasında yanlış algılamalar Mıknatıslarken neden hep aynı yönde sürtüldüğü anlaşılmakta zorlanan bir başka noktadır. Sağ el kuralı uygulamalarında yanlış algılamalar vardır. Yerin manyetik alanı konusundaki şekiller kimi ...

Read more

Kütle ve Ağırlık

Ölçme ve Birim Sistemleri: Liselerde birim sistemlerine yer verilmiyor. Genelde bir saatte işlenip geçiliyor. Öğrenciler de birimler tam oturmuş değil. Fizikteki çoğu kavramın birimlerini bilmiyorlar. Sadece sayıyla ifade ediyorlar. Birimlere daha fazla yer verilmelidir. KuvvetlerVektörlerin toplanmasında uç uca ekleme metodunda ...

Read more

Işık Konusundaki Yanlış Anlatımlar

Müfredatta sıralama hatası söz konusu. Işık ve özellikleri (Kırılma, Yansıma, Yayılma) öğrenciye Lise-2’de verilirken, ışık modelleri Lise-3 konularıiçerisinde veriliyor.Kırılmada hız, dalga boyu, frekans, periyot,… gibi değişkenlerden bahsedilirken, bu değişkenler ışık modellerinde işleniyor.Yani ışığın yapısıbilinmeden davranışı anlatılıyor. Kırılma indisi kavramı, yanlış kullanılıyor. ...

Read more