• Çarşamba , 21 Mart 2018

Browsing the " Fizik Eğitimi "

Fizik Öğretim Programları

Fizik Öğretim Programları

Yenilenen fizik öğretim programlarını aşağıdaki linkler yardımı ile edinebilirsiniz.  9. sınıf fizik – www.onlinefizik.com/fizik_programlari/fizik_9.rar 10. sınıf fizik – www.onlinefizik.com/fizik_programlari/fizik_10.rar  11. sınıf fizik – www.onlinefizik.com/fizik_programlari/fizik_11.rar  12. sınıf fizik – www.onlinefizik.com/fizik_programlari/fizik_12.rar

Read more

Fizik Öğretim Programları

Fizik Öğretim Programları

Bilindiği üzere 2004 yılında 4. ve 5. sınıf "Fen ve Teknoloji Dersi" ve 2005 yılında ise 6., 7., ve 8. sınıf "Fen ve Teknoloji Dersi" öğretim programı geliştirme süreçleri tamamlanmıştır. 2006-2007 yılı eğitim ve öğretim yılı itibari ile 1-6. sınıflar ...

Read more

Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim

UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir ...

Read more

Momentum Konusunda Ders Planı

Momentum Konusunda Ders Planı

A. BİÇİMSEL BÖLÜM Dersin Adı: Fizik 2Sınıf: 10/A, 10/CKonunun Adı: Lineer Momentum ve ÇarpışmalarSüre: 2×50 dakikaÖğretmenin Adı – Soyadı: Öğrenme – Öğretme Strateji ve Yöntemleri: Soru – Cevap Yöntemi, Demonstrasyon Yöntemi, Düz AnlatımKaynaklar: M.E.B. Fizik 2, http://www.tn.tudelft.nl/cdd/Araç – Gereçler: Basketbol ...

Read more

Enerji Ünitesinde Hedef – Davranışlar (Ayrıntılı)

Enerji Ünitesinde Hedef – Davranışlar (Ayrıntılı)

ENERJİ ÜNİTESİNDE HEDEF – DAVRANIŞLAR Hedef 1: Enerji ünitesinde geçen kavramların bilgisi.Davranışlar: İş, güç, mekanik enerji, potansiyel enerji, kinetik enerji, bağlanma enerjisi kavramlarının tanımını derste geçen ifadeleriyle yazma / söyleme. Yukarıdaki kavramlarla bir dizi tanımı eşleştirme. Yukarıdaki kavramlarla ilgili önermelerin ...

Read more

Enerji Konusunda Günlük Ders Planı Örneği

A. BİÇİMSEL BÖLÜM Dersin Adı: Fizik 2Sınıf: 10/A, 10/CÜnitenin Adı: EnerjiSüre: 2×45 dakikaÖğretmenin Adı – Soyadı: Öğrenme – Öğretme Strateji ve Yöntemleri: Problem Çözme Yöntemi, Soru – Cevap Yöntemi, Demonstrasyon Yöntemi, Düz AnlatımKaynak Kitaplar: M.E.B. Fizik 2Araç – Gereçler: Ampermetre ...

Read more

Fizik ve Matematik

FİZİK VE FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Fen bilimlerinin ve ona dayalı olarak üretilen teknolojinin toplumların gelişmesine sağladığı katkılar sayılamayacak kadar çoktur. Bu nedenle fen bilimlerinin ve onun eğitiminin önemi gittikçe artmaktadır.Fen bilimleri eğitiminde en büyük gelişme ikinci dünya savaşından sonra yaşanmıştır. Rusya’nın, ...

Read more

İletişim Aracı Olarak Bilgisayarlar

İLETİŞİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Telefon ağı sayesinde çok kısa mesafelerden dünyanın her yerine iletişim kurmak mümkündür. Bilgisayar Ağları da bir anlamda bu teknolojinin gelişimi olarak görülebilir. ...

Read more

Lise 3 Fizik Müfredatı

AMAÇLAR : 1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağ-laycak temel kavramları ve kanunları öğretmek, 2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak sure-tiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip ...

Read more

Lise 2 Fizik Müfredatı

AMAÇLAR : 1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel kavramları ve kanunları öğretmek, 2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip ...

Read more