• Çarşamba , 21 Mart 2018

Browsing the " Elektrik ve Manyetizma "

Işık demeti ile grafenin elektriksel davranışını kontrol edilmesi

Işık demeti ile grafenin elektriksel davranışını kontrol edilmesi

Oldukça önemi elektriksel, optik ve mekaniksel özelliklere sahip olan grafen (karbonun ultra ince bir formu), son günlerde araştırmaların gözde konumu durumunda. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’nde araştırmalar yapan Alex Frenzel, Nuh Gedik ve 3 arkadaşları yapmış oldukları çalışmada, kısa ışık demetleri ...

Read more

Spin-temelli elektronik

Spin-temelli elektronik

Spintronik (Spintronics), araçların elektronların hareketi sonucu oluşan akım ile değil de elektronların spinlerinin manipule edilmesi ile çalıştırıldığı, son zamanlarda öne çıkan bir elektronik alanıdır. Bu yeni alan özellikle bilgisayar teknolojisinde oldukça önemli avantajlar sunmaktadır. Elektron spinlerinin kontrolü, elektronları sadece yüzeyleri ...

Read more

Kurbağaların manyetik alanda uçabileceklerini biliyor musunuz?

Kurbağaların manyetik alanda uçabileceklerini biliyor musunuz?

Kurbağalar da çevremizde bulunan herşey gibi atomlardan oluşmaktadır. Bu atomların herbiri çekirdek etrafında yer alan elektronlara sahiptir. Güçlü bir manyetik alan içerisinde bu elektronlar yörüngelerinden hafifçe saparlar.  Bu hafif kayma ise, basit bir tabirler, kurbağayı oluşturan bir çok mini mıknatısın ...

Read more

Millikan’ın Yağ Damlası Deneyi

Millikan’ın Yağ Damlası Deneyi

1909 yılında Robert Millikan tarafından yapılan yağ damlası deneyinin amacı, elektronun elektrik yükünü ölçmekti. Millikan elektronun yükünü, iki metal elektrot arasına konulan küçük yüklü yağ damlaları üzerindeki kütle çekim ve elektrik yüklerini dikkatli bir şekilde dengeleyerek buldu. Elektrik alanın büyüklüğü biliniyorsa ...

Read more

Elektronik Ve Devre Elemanları

Elektronik Ve Devre Elemanları

Teknoloji devriminin büyük bir açıklık içerisinde yaşandığı yıllar olan 20. yy devrini geride bıraktık, ancak o yıllara ait bilimsel ve teknolojik gelişmelerin meyvalarını daha yeni toplamaya başladık. 20. yy a ait çalışmaların büyük bir kısmını ise fizik çalışmaları oluşturmuştur. Özellikle ...

Read more

Maxwell Denklemleri

Maxwell Denklemleri

  E :  Elektrik alanB :  Manyetik AlanS : YüzeydS :  Devre Elemanıİ :  Akımμ :  Boşluğun Manyetik Geçirgenliği ε :  Boşluğun Dielektrik Sabiti 1)     denklemi: Gauss kanunudur. Statik alanlar için bu kanun Coulomb kanununa eşittir. Gauss kanunu, kapalı bir yüzeydeki elektrik ...

Read more

Elektriklenme

Elektriklenme

Elektrostatikte yalıtkan cisimlerin elektrik yükleri ile yüklenmesi 3 farklı şekilde olabilir 1. Etki ile elektriklenme: Nötr (Yüksüz) bir cisme (-) veya (+) yüklü bir cisim yaklaştırıldığında nötr cismin yük düzeni bozlularak söz gelimi yaklaştırılan cisim (-) yükle yüklü ise nötr ...

Read more

Mıknatıs

Mıknatıs

Mıknatıs, manyetik kutup özelliğine sahip, demir-nikel-kobalt gibi metalleri çekebilen fiziki madde. Genellikle, U şeklinde bükülmüş bir metal parçasından meydana gelir. Bunun karşılıklı uçları manyetik çekme ve itme kuvvetlerinin merkezidir. İki uca, mıknatısın iki kutbu da denir. Mıknatıslar genel olarak üç ...

Read more