• Pazar , 25 Mart 2018

Monthly Archives: Ağustos 2014

Karanlık Maddede Bilinmeyen Unsurlar – CERN Araştırmaları

Karanlık Maddede Bilinmeyen Unsurlar – CERN Araştırmaları

Tanım içerisinde karanlık maddenin astrofizikte, elektromanyetik dalgalar ile etkileşime girmeyen, varlığı hakkında ki verilere yalnızca diğer maddeler üzerinde yaptığı kütle çekimsel etki ile ulaşılabilen madde açıklaması yapılmaktadır. Karanlık madde belirlemesi yapılırken döngüsel hızlar, gök adaların diğer gök adalar içerisinde ki ...

Read more

Çevre Dostu Enerji – Güneş Enerjisini Depolama

Çevre Dostu Enerji – Güneş Enerjisini Depolama

Bugün artan nüfus ve ihtiyaç duyulan enerji açığı nedeniyle artan fosil yakıt kullanımı, çevre kirliliğinin artmasına ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu kirliliğe karşı mevcut teknoloji ile geliştirilen yöntemler, oldukça pahalı içeriklere sahip olmaları nedeniyle yeterince tercih edilmemektedir. Bu uygulamalar ...

Read more

Klasik Kriptografi ve Kuantum Kriptografi

Klasik Kriptografi ve Kuantum Kriptografi

Kriptografi bir şifreleme yöntemi dışında bir sanat dalı olup daha çok mesajların yetkisiz kişiler tarafından anlaşılamaması üzerine kurgulanan şifreleme tekniği olarak tanımlanmaktadır. Kriptoloji ve analiz kavramlarını içine alan kriptoloji ise şifrelenmiş mesaj ve metinlerin çözülmesi, analiz edilmesi esasına dayanmaktadır. Klasik ...

Read more

Entropi ve Zaman İlişkisi – Sıfır Entropi

Entropi ve Zaman İlişkisi – Sıfır Entropi

Termodinamiğin ikinci kanunun da şöyle bir tanımlama yapılmaktadır. “Bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır. (Kelvin – Planck Bildirisi)” Termodinamik bir terim olan Entropi bir sistem içerisinde mekanik ...

Read more

Kuantum Bilgisayarlar – Yapay Zeka ve Evrim

Kuantum Bilgisayarlar – Yapay Zeka ve Evrim

2011 yılında Amerikan Fizik Topluluğu tarafından yapılan bir toplantıda duyurulan ve kuantum hallerini göz önünde bulundurarak işlem yaptığı öne sürülen kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlara oranla kübitten oluşan seriler içermekte ve çok daha karmaşık işlemleri hızla çözümleyebilmektedir. Kuantum Bilgisayarlar ve Geleceğin ...

Read more

Basit çizimleri 3 boyutlu şekillere dönüştürmek

Basit çizimleri 3 boyutlu şekillere dönüştürmek

Biritish Columbia Üniversitesi’nden (Kanada) bilgisayar bilimleri alanında çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından geliştirilen yenilikçi bir grafik sistemi, artık karışık 3D modellemelerin basit çizimlerden oluşturulmasına olanak veriyor. Böylelikle, yeni bir fikri olan tasarımcılar oldukça kolay bir şekilde fikirlerini ürüne dönüştürebilecekler. True2Form adı ...

Read more