• Çarşamba , 21 Mart 2018

Monthly Archives: Temmuz 2005

Bir Teorinin Serüveni:Kuantum

                                                                                                                                            BİR TEORİNİN SERÜVENİ:KUANTUM TEORİSİ            Kuantum teorisi, bilim tarihinin en çok kafa yorulan ve birçok hararetli tartışmaya konu olan teorilerinin başında gelir. Doğurduğu sonuçlar ise yalnız fizik bilimine değil birçok sanat akımına, sosyolojik teoriye ve değişik alanlara ilham kaynağı ...

Read more

Kara delikleri ayna yapan simülasyon

           Simülasyon kara deliğin belli bir mesafeden yakınına giren cisimlerin maruz kalacağı ışık bükülmesini gösteriyor. Kara deliklerin, kendilerine yaklaşan cisimlere uyguladıkları ışık bükülmesini gösteren bir simülasyon geliştirildi. Teoriye göre, kara deliğe belli bir mesafede yaklaşan cisimler, kendi yansımalarını kara ...

Read more